13 април 2016 г.

Специалистите от NASA са установили, че географският Северен полюс на Земята от 2000 година насам е започнал да се отмества на изток.

Понятието “географски полюс” описва онази условна точка, в която оста на въртене на Земята пресича нейната повърхност. Северният географски полюс се намира в централната част на Северния Ледовит океан, а Южният географски полюс е в Антарктида. Наблюдения за местонахождението на полюсите на планетата се водят от 115 години. През това време Северният полюс се е преместил с 12 метра.

През първите 100 години, откакто науката следи това явление, миграцията на полюса е била средно с по 7-8 сантиметра в посока към Канада. А от 2000 година насам, курсът му рязко се променя. Сега Северният полюс се отмества в посока на Британските острови и движението му се е ускорило, достигайки до около 17 сантиметра на година.

Учените от Лабораторията за реактивно движение в NASA обясняват, че земната ос е много чувствителна към промените, случващи се северно и южно от местата с географска ширина от 45 º. Затова топенето на ледниците в Гренландия и ледовете в западна Антарктида, съпроводено от трупането на ледове в източната част на Антарктида, големите суши в района на Каспийско море и полуостров Индостан, силно влияе върху наклона на земната ос.

Всички тези явления са вследствие на човешката дейност, която предизвиква бързи климатични промени в глобален мащаб. Именно глобалното затопляне е основната причина за топенето на ледниците и промяната в теченията на подземните води, т.е. – до преразпределяне на масата на планетата, което в крайна сметка се отразява и в промяна на скоростта и посоката на отместване на географските полюси на Земята.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...