30 април 2016 г.

снимки: NASA
Марсоходът Curiosity достигна до върха на планината Шарп, откъдето направи панорамна снимка на околния пейзаж. NASA публикува в сайта си 360-градусово видео, на което може да се проследи еволюцията на планетата през последните няколко милиарда години.

Изкачването до платото Науклуфт започна в началото на месец март. Склоновете му са покрити с много остри камъни, които биха могли да повредят алуминиевите колела на апарата, но благодарение на новата методика за избор на маршрут, Curiosity е изкачил върха без значителни повреди.
“Пукнатините и нараняванията по колелата се натрупват, но това се случва с темповете, които сме очаквали. Убедени сме, че ще са достатъчно издръжливи, за да ни заведат до най-интересните участъци на склоновете на планината Шарп”, пишат от екипа, управляващ ровъра.

На панорамата, направена от Curiosity, са уловени райони от Марс, които са съставени от скали, формирали се преди планетата да се лиши от водата и значителна част от атмосферата си. Самото плато Науклуфт се е формирало на по-късен етап, най-вече чрез изветряне.

Всичко това позволява само в един кадър да се проследят измененията, случили се на Марс през последните 3 – 3,5 милиарда години.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...