16 март 2017 г.


Специалистите на NASA, с помощта на компютърно моделиране, са разработили симулация на слънчевите магнитни полета от “необичайна” гледна точка.

За база е използвана снимка, направена от инструментите на обсерваторията по слънчева динамика на NASA (Solar Dynamics Observatory). Обсерваторията работи в космоса от 11 февруари 2010 година и е част от проекта Living With a Star, LWS. Целта на цялата програма е да се обогатят научните знания и разбирането за това, как Слънцето влияе на Земята и околоземното пространство.

Новото изображение е публикувано в сайта на NASA на 15 март. За да го създадат, специалистите на NASA визуализират данните, събрани от SDO през последните години. След това са наложили графически представените данни от математическото моделиране на магнитните полета върху реална снимка.

Магнитно активните региони от Слънцето (по-светлите участъци) са ясно обозначени от силовите линии, като така имаме възможност да проследим връзките между тях.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...