27 февруари 2016 г.

До неотдавна се смяташе, че животът на животните е просто съвкупност от инстинкти и рефлекси. Сънищата, които се класифицират в сферата на съзнанието, се смятаха за изключително човешка привилегия. Учените обаче успяха да докажат, че животните не само са способни да сънуват, но и да разберат какво точно виждат в съня си.

Посредством електроди, имплантирани в центровете на мозъка, контролиращи паметта, настроенията и способностите за ориентация в пространството, специалистите са записали мозъчната активност на мишки, бягащи в лабиринт в търсене на храна. След това по същия начин са наблюдавали какво се случва с мозъчната им активност по време на сън.

Оказва се, че половината от записаните данни при спещите животни са аналогични със записите, свалени по време на бодърстването им. Неволно се налага аналогията с човек, който сънува в т.нар. фаза на бързия сън, което съвпада с повишаването на артериалното налягане, учестено дишане и повишена двигателна активност.

Подобни изследвания, проведени от биолози с пойни птици показват, че и при тях насън се “преповтарят” дневните занимания – в случая – трелите, които са чуруликали през деня.

Тези експерименти дават на учените основание да предположат, че животните наистина сънуват, а в съня си виждат неща, отразяващи реални техни преживявания. Нещо повече – съществува вероятност, че и животните, подобно на човек, по-добре се справят с всекидневните си задачи, ако преди това са ги “репетирали” насън.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...