18 февруари 2016 г.

Менопаузата, по време на която здрава и физически активна жена става неспособна да ражда потомство, се разглежда от учените като парадокс, противоречащ на еволюцията. Учени от Ливърпулския университет “Джон Мурс” (Великобритания) предлагат свое обяснение за този феномен.

Биолозите провеждат изследване, по време на което анализират данните от 26 вида бозайници, в това число и три от историческите популации на човека. За всеки от анализираните случаи учените обръщат особено внимание на продължителността на живот на самките, броят на индивидите в групата, в която те живеят, а освен това проследяват и в коя от групите – с доминиращ мъжки или женски индивид – остават, след настъпване на менопаузата.

Резултатите на изследването водят учените до извода, че феноменът на менопаузата е възникнал заради несъответствие между продължителността на живота и репродуктивния период, т.е. когато самките започват да живеят по-дълго. Това от своя страна се случва благодарение на самците, които остават да живеят на обичайното си място. Стремежът, диктуван от майчиния инстинкт,  да се грижат за потомството си и да го защитават, е подплатен от увеличената продължителност на живота на самките.

Учените подчертават, че този механизъм се включва само при онези видове, които извличат изгоди от наличието на възрастна самка, която не произвежда потомство, но дълго време се грижи за собственото си – тоест, за синовете, дъщерите и внуците си. Например, сред анализираните видове са включени косатките. Биолозите забелязват, че при тях връзката между майка и син е толкова силна, че синовете умират в рамките на една година след смъртта на майката.

Изследователите са на мнение, че разработката им хвърля нова светлина върху феномена на менопаузата при самките, но за да се получи пълна картина трябва да се продължи изследването му. Авторите на анализа подчертават, че хипотезите им свързват в едно логично цяло всички съществуващи към момента теории, касаещи парадокса на менопаузата.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...