9 септември 2015 г.

Масовото изсичане на дървета от маите и активното пресушаване на заблатените местности, за да се превърнат в селскостопански земи, е довело до глобални промени в екосистемите на тропичните гори и с това е допринесло за затоплянето на климата. Такива са изводите на изследователи от Тексаския университет в Остин, САЩ. Едно от потвържденията на тази хипотеза археолозите виждат в откритите следи от колосалните за времето си кариери за добив на глина и употребата на торове в селскостопанските дейности, които от своя страна са причинили ерозия на почвите. Промените в ландшафта и добивът на строителни материали са оказали сериозно въздействие на околната среда.

“Глобалните промени на климата сме свикнали да отнасяме към времето на индустриалната революция. Нашето изследване обаче показва, че дейността на маите, живели преди повече от 2000 години, също е оказала вредно влияние на природата; станала е причина за съществено намаляване на горските територии, изтощаване и ерозия на почвата и тежки засушавания”, казва Тим Бийч, професор по география в Тексаския университет.

“Имало е обаче и позитивни промени. И до днес са се запазили създадените от индианците водоеми, които помагат в напояването на съвременните гори”, добавя професорът. Според него, хората следва да вземат за пример “умната” система на маите, позволявала им да създават обширни, носещи високи добиви селскостопански терени, снабдени с изкуствени водоеми за напояване. Данните от изследването нагледно показват влиянието, което дейността на маите оказва дори върху климатичните условия в САЩ в наши дни. Това още веднъж потвърждава тезата, че връзката между човек и природа е много сложна и трудна за предвиждане в по-дългосрочен етап.

Според общоприетата сред научните среди хипотеза, за рухването на цивилизацията на маите е било достатъчно засушаване, което нито е било много продължително във времето, нито мащабите на сушата са били чак толкова големи. Учените са категорични, че гибелта на тази цивилизация трябва да ни напомня за последиците, които може да ни сполетят, тъй като и днес светът е на прага на нова глобална промяна в климата, основна причина за която е човешката дейност.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...