20 август 2015 г.

Италиански психолози са открили, че ако гледате в очите друг човек в продължение на 10 минути, може да си докарате халюцинации.

Заключението е на екип от психолози от Университета в Урбино, които осъществяват експеримент с участието на 20 доброволци. Психологът Джовани Капуто поставя на доброволците задачата да седнат по двойки един срещу друг на дистанция от 1 метър  и в продължение на 10 минути да се взират в очите на другия. Помещението, в което се провежда експеримента, е осветено до толкова, че да се различават чертите на събеседника, но едновременно с това светлината не е достатъчна за да може очите да различават отчетливо чертите на партньора в експеримента.

Като контролна група участват други 20 доброволци, с тази разлика, че вместо насреща си да имат партньор, те са поставени да гледат равна бяла стена, отново в продължение на 10 минути.
Никой от участниците (и от двете групи – експерименталната и контролната) предварително не е запознат с конкретните цели на изследването. Съобщено им е само с най-общи термини, че участват в опит по “медитация с отворени очи”.

След изтичането на 10-те минути участниците са помолени да отговорят на няколко въпроса. Оказва се, че десетминутното взиране в човешко лице може да изведе съзнанието на взиращия се от нормалното му състояние. По данните от анкетата, 95% от доброволците започват да виждат как се променят чертите на лицето, което наблюдават; 75% от тях заявяват, че са започнали да виждат най-различни чудовища, на 50% им се привижда собственото лице, вместо това на партньора в експеримента, а 15% започват да съзират лицата на свои роднини.

Психологът д-р Джовани Капуто обяснява причината за този феномен по следния начин: преживяването се дължи на спецификата на мозъка да се адаптира към неподвижна и неизменна картина, която наблюдава. В даден момент мозъкът започва да я приема като “фон” и става по-трудно за него да я “възприема”. Когато човек мигне или заради неволните движения на очите ни, наблюдаваната картина макар и малко се променя, в резултат на което мозъкът сам започва да “произвежда” промени и да рисува нереални образи.

Ефектът от подобна “медитация” е много сходен на този, постиган чрез хипноза.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...