20 август 2015 г.

Международен  екип от геолози и климатолози се е натъкнал на надпис в една от пещерите, разположени в планинската област Цинлин в Централен Китай. На стените в пещерата са запазени описания на сушите за период от над четиристотин години – от 1520 до 1920 година. Добавени към тях съвременните данни от метеорологични наблюдения, дават на учените 500-годишна хронология на засушаванията. След като съставят модел на падането на дъждове в района, учените са направили прогноза за бъдещето.

През 1528 година в пещерата е записано следното: “Сушата започна на седмата година от управлението на император Цзянцин от династията Мин”. Според надписа точно през тази година в пещерата е открито езеро.

В друга запис, датиран от 1891 година, се казва, че през 17 година от управлението на император Гуансю от династията Цин, местният кмет по време на суша е довел в пещерата 200 души. Там те извършват церемония, по време на която шаман е молил боговете да изпратят дъждове.

Изследователите извършват анализ на сталагмити в пещерата, по които може да се определи възрастта й, както и химическият състав на отлаганията. Съпоставянето на данните от анализа със записките от стената на пещерата дава на учените основание да заключат, че в годините с по-малко валежи в сталагмитите са се отложили повече изотопи на кислорода и въглерода. Според един от авторите на изследването, климатологът Себастиян Брайтенбах от Университета в Кембридж, след анализа учените имат доказателство, потвърждаващо оставените от очевидците надписи на стената на пещерата.

Нещо повече – Брайтенбах и колегите му използват получената информация, за да построят компютърен модел на периодите, през които дъждовете са в нормални и обилни количества. Моделът точно отразява сушата, регистрирана през 1990 година и прогнозира нова възможна такава през 2030 година.

Припомняме, че според доклад от 2011 година на Междуправителствения комитет по промените в климата, глобалното затопляне, освен всичко друго, ще е причина и за множество засушавания по цял свят. Данните на експертите също са получени с помощта на компютърно моделиране.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...