26 август 2015 г.

Световноизвестният физик Стивън Хокинг, който от години изучава черните дупки, предлага ново виждане за тях. Според него, ако човек попадне в черна дупка, то няма да се “разтвори” в нея, няма да изчезне, а ще се окаже в друга вселена.

За възможността да съществуват т.нар. “черни дупки” пръв се замисля английският естествоизпитател и геолог Джон Мичъл през 1784 година. Той предположил, че в космоса може да съществуват недостъпни за наблюдение обекти: масивни тела, чието гравитационно притегляне е толкова голямо, че скоростта, необходима за преодоляването му (т.е. втора космическа скорост), е равна или по-голяма от скоростта на светлината. През XIX век идеята за небесните тела, невидими заради огромните си гравитационни сили, не предизвиква интереса на учените, но през XX век изследванията по този въпрос продължават с бързи темпове.

Според общата теория на относителността на Алберт Айнщайн, при раждането на Вселената е възможно да са се появили първичните черни дупки, някои от които (с начална маса от 1012 кг според теоретичните изчисления) трябва да завършват “изпаряването” си в наше време. Тъй като интензивността на изпаряване расте с намаляване на размера на черната дупка, то последните стадии от съществуването й трябва по същество да приключват с взривяване.

Един от основните аспекти в изследванията на черните дупки е т.нар. “информационен парадокс”. Никой не знае какво се случва с информацията и физическото тяло на обект, попаднал в място, откъдето дори и светлината не може да се “измъкне”. Нова идея по този въпрос изказва световноизвестният английски физик-теоретик Стивън Хокинг, по време на лекция в Стокхолм.

Хокинг смята, че черните дупки не са “задънени улици”, а водят в други вселени. “Попадайки в черна дупка космическите пътешественици няма да могат да се завърнат в нашата Вселена, но ще възникнат на някое друго място”, казва Хокинг.

Освен появата на телата в някаква друга вселена, Хокинг не изключва възможността те да остават под формата на нещо като двумерна “холограма”, която постоянно обикаля по ръба на черната дупка – хоризонтът на събитията. По-рано физиците смятаха, че информацията, попаднала в черна дупка се губи завинаги, от което се поражда и “информационният парадокс” (нарушава се фундаменталния закон за запазване на енергията). Новото допускане на Хокинг, че информацията остава във вид на “холограма” от тази страна на входа в черна дупка позволява този парадокс да бъде разрешен. Но въпреки че е налична, тази информация вече е безполезна. Идеята обаче, че тя се запазва, прави възможно предположението, че “има изход” от черна дупка.

“Черната дупка трябва да е достатъчно голяма, и ако тя се върти, то е напълно вероятно да има изход към друга вселена. Но да се върнете от там в нашата вселена - няма да стане. Макар че съм обсебен от идеята за космически пътешествия, не ви съветвам да пробвате такова”, казва Стивън Хокинг.

И добавя: “Ако смятате, че сте попаднали в черна дупка все пак, не се предавайте. Изход има”.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...