21 април 2018 г.

Явлението, което виждате на снимката е уникално – сливането на реките Рона и Арв. Може да се види в района  La Jonction в западната част на Женева.

Мястото, където двата водни канала се сливат, представлява много отчетлив контраст между водите на планинските реки.
Водите на Рона, която води началото си от Ронския ледник в Лепонтийските Алпи, са с наситен синьо-зелен цвят. За водите на река Арв, чието начало е в Грайските Алпи, е характерно, че са по-мътни и предимно сивеещи. Обяснението е, че течението й е по-бързо и докато се спуска по планинските склонове, водите й отмиват много от почвите по бреговете.

Най-доброто време, да видите уникалното срещане на двете реки, чиито води се сливат, но като че ли не се смесват, е между късната есен и ранната пролет. През този период се наблюдава максимално изразен контрастът на водите на двете реки.

Уникалният природен феномен винаги е привличал много желаещи да го видят със собствените си очи. Специално за тях е изработена наблюдателна площадка в самия край на сушата, разделяща двете реки. Местните жители са свикнали с чудната гледка, но за гостите на Женева това място е едно от задължителните, които следва да се посетят.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...