3 юли 2016 г.

Женените хора като цяло показват по-висок среден индекс на телесната маса, отколкото неженените. Това са данните, получени от международен екип учени от Базел, Нюрнберг и Берлин. Специалистите са анализирали данните от анкети на 10 226 респондента от девет страни: Австрия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Русия, Испания и Великобритания. Проведено е и допълнително изследване на двойки със сключен граждански брак, като са проведени допитвания за начина им на хранене и нивата на физическо натоварване.

Според получените данни, индексът на телесната маса при женените се оказва по-висок, отколкото при самотните, без разлика от половете. Наблюдава се също съвсем несъществени различия спрямо държавата, в която живеят участвалите в изследването.

Индексът на телесната маса се изчислява по формулата I = m / h², 
където m — теглото в килограми, а h — ръста, записан в метри. Индексът се представя като кг/м². По изработените от Световната здравна организация норми, за нормално се смята, ако индексът е в границите между 18,5 и 24,99. Индекс от 25 до 30 показва наднормено тегло, над 30 – затлъстяване.

Сред участвалите в изследването необвързани мъже средният индекс на телесната маса е 25,7; при женените мъже - 26,3; самотните жени - 25,1, а омъжените - 25,6. Резултатите вземат под внимание възрастта, социалния статус и етническата принадлежност.

Учените предполагат, че повишеното тегло при женените хора се дължи на факта, че те се хранят по-добре и редовно, отколкото самотните. Не на последно място анкетираните участници, живеещи в условията на брачен съюз, посочват и по-ниската си физическа активност, спрямо свободните от “брачни окови”.

Припомняме, че по-рано британски учени установиха, че бракът носи повече ползи за здравето на мъжете, отколкото на жените. Този извод обаче не се съгласува с данни на немски изследователи по същата тема. В същото време, женените хора субективно оценяват здравословното си състояние като по-добро, отколкото самотните, неженени.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...