23 юли 2015 г.

Правителството на  Австралия взе решение да се унищожат два милиона бездомни котки в рамките на следващите няколко години. Мярката се налага, за да се спасят други животни.

В Австралия котките са пренесени от първите европейски заселници преди около 200 години. Благоприятните климатични условия и изобилието от храна са довели до това, че в момента на континента има над 20 милиона диви котки. Но тяхна храна не са само мишки и плъхове, а и някои от редките и застрашени от изчезване видове. По данни на екологичните ведомства в Австралия, дивите котки унищожават по около 75 милиона други животни всеки ден. През изминалите два века, заради дивоживеещите котки в страната-континент са изчезнали 29 животински вида.

Причината за намаляване на биоразнообразието разбира се, не е само заради подивелите котки – има и други фактори, но в много от случаите вината пада конкретно върху котешкото семейство. В момента пред изчезване са около 20 вида бозайници, 20 вида птици и 30 растения. Сред тях са уникални представители на фауната като торбестия мравояд, късомуценестото кенгуру и много други. Затова правителството е принудено да вземе решението и да спре “геноцида срещу редките видове”.

Част от дивите котки ще трябва да бъдат унищожени и се разглеждат възможните начини това да се случи. Властите уверяват световната общественост, че ще бъдат избрани само най-хуманните методи за умъртвяване на бездомните хищници – например, чрез отрова, след чието поемане животното безболезнено ще изпадне в смъртоносен сън. Друга част, след стерилизация, ще бъде преселена в специално отделена за целта територия. Петгодишната програма на правителството ще струва на бюджета около 750 000 долара.

Австралия не за пръв път се сблъсква с подобен проблем. През 1935 година в страната, за да се справят с бръмбарите, унищожаващи захарните плантации, са внесени отровните тръстикови жаби, но те от своя страна се размножават в такива количества, че сами се превръщат в заплаха за екосистемите.
Огромни загуби на селското стопанство нанасят и зайците, донесени с корабите от “Първата флотилия”. А появилите се в края на XIX век камили сега консумират цялата вода, събираща се в артезианските кладенци, което обрича на жадна смърт останалите животни в тези региони.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...