17 февруари 2015 г.

През март 2012 година любители астрономи съобщиха за необикновено явление на Червената планета. С телескопите си наблюдават как над повърхността на Марс се образува странен облак. И по-рано на Марс са засичани облаци, състоящи се от ледени кристали или въглероден двуокис. Но дори по време на най-силните прашни бури такива облаци са се издигали на височина не повече от 100 километра, а обикновено достигат само до 60 километра над повърхността.

Този път обаче облакът се издига на височина 250 километра, а това на практика е границата на силно разредената атмосфера на планетата и космическото пространство. Облакът много ясно се вижда на фона на терминатора – линията, която разделя дневната от нощната част на планетата.

Снимка на необикновения облак на Марс. Заснета е от астрономите W. Jaeschke и D. Parker на 21 март 2012 година
Първото наблюдение на странния облак е в периода между 12 и 23 март, а две седмици по-късно е забелязан за втори път такъв облак. Анализ на снимки, заснети от “Хъбъл” показва, че подобно необичайно явление е попаднало в полезрението на космическия телескоп поне още веднъж – на 17 май 1997 година. Първият въпрос, който възниква не е за причините на случилото се. Астрономите дори не са разбирали какво наблюдават.

Появяват се различни хипотези, какво точно е било това, а сега, почти три години по-късно излизат резултатите от ново изследване по темата. Но отговорите така и остават по-малко от възникналите въпроси. Астрономите правят измервания на размерите на странния обект, съпоставят температурата на марсианския въздух на мястото, където се случва явлението с температурите на кристализация на леда и въглеродния двуокис, а извършват освен това и спектрален анализ на облака.

Всичко това им дава основание да лансират две хипотези. Първата версия предполага, че облакът може да е образуван от замръзнала водна пара. В този случай обаче остава необяснима голямата височина, на която се наблюдава облака. Например, на Земята практически всички облаци се намират на височина под 20 километра. Много рядко може да се наблюдават т.нар. сребристи облаци, които се образуват на височина около 80 километра и се наблюдават след залез слънце, когато лъчите му огряват горните слоеве на атмосферата. При конкретния случай на Марс обаче подобна хипотеза има слабо място – ако се допусне, че това е облак от замръзнали кристали вода, тогава ще трябва да се преразгледат всички съществуващи модели за състава на марсианската атмосфера. А може да става въпрос и за нещо друго.

Белите петна са облаци от прашни бури. Обикновено се издигат на височина до 60 км над повърхността на Марс
Предположението, че облаците са предизвикани от прашни бури, също не се потвърждава. Изследователите са разполагали със снимки, заснети с различни светлинни филтри. Това им позволява да различат по спектъра облаци от водни пари и прашни облаци. Друго възможно обяснение на необичайния обект може да е полярно сияние – светене, породено от взаимодействието на частици от слънчевия вятър с магнитните полета на планетата. Точно на мястото, където са наблюдавани странните облаци, на повърхността на Марс се намира силна геомагнитна аномалия. Възможно е тя да е “привлякла” заредените частици от слънчевия вятър. Но и тук има разминаване. Облакът е наблюдаван в продължение на седмици, а през това време не е регистрирана повишена активност на Слънцето, която да доведе до усилване на слънчевия вятър. Така че, версията с воден облак остава най-вероятната, отколкото по-загадъчните марсиански полярни сияния.

ExoMars TGO - сондата, която трябва да полети към Марс през 2016 година, за да изследва атмосферата на планетата
Може да се каже, че Червената планета поднася на научния свят поредната загадка, която може би ще намери логичното си обяснение с помощта на сондата ExoMars, която NASA и Европейската космическа агенция планират да изпратят през 2016 година към Марс.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...