1 август 2018 г.

Повечето от вас, които четете това, вероятно четете и хороскопите си (или поне някога сте чели хороскопа си). Дори и след научните изследвания, които не намират абсолютно никаква достоверност в астологичните предсказания, някои хора все още смятат астрологията за наука. Едва сега започваме да разбираме защо и как хората са склонни да обръщат внимание на тези гадания, пише професорът по социология в университета в Есекс Ник Алум.

Колонките с астрологични прогнози са навсякъде, при това – от много дълго време насам. Един от най-ранните известни случаи на публикуване на хороскопи в “масовата” преса датира още от XVII век. Астрологът Улиям Лили започва да публикува своите прогнози, като дори предсказва големия пожар в Лондон (и нищо, че е подранил само с… 14 години).

Идеята зад астрологията е, че звездите и планетите оказват някакво въздействие върху делата човешки на грешната Земя. А хороскопите са предсказанията, които астролозите правят за отделните хора, съобразно позициите на планетите и звездите.

Астрологичните прогнози днес са навсякъде. Според изследване на Wellcome Trust Monitor 21% от британците четат хороскопите си “често” или “много често”.
Безспорно повечето хора четат хороскопите си просто за забавление или като повод за обсъждане с околните. Но някои гледат на хороскопите като на научно потвърдени факти и смятат астрологичните предсказания за научно оправдан начин да се разгадае човешката същност.


Ще се учудите колко много научни изследвания са проведени през последните 40 години, в които се търси някакво потвърждение за правотата и надеждността на астрологичните предсказания. Потвърждение за това обаче не е намерена.
Би било нормално в такъв случай, да се притесняваме от това, че много хора вземат важни житейски решения, изцяло доверявайки се на ненадеждните астрологични прогнози. Наистина, има хора, които подбират датата и бъдещия си брачен партньор строго според астрологичните виждания. Това се случва доста често в Индия, например. Други пък не предприемат нищо в деловите си занимания, ако предварително не получат благоприятна прогноза от звездите.
Успокояващото е, че в Британия хората, които смятат хороскопите за научно обосновани, все пак са незначителен брой. От същото изследване на Wellcome Trust Monitor става ясно, че по-малко от 10% от анкетираните смятат, че хороскопите са “достатъчно” или “напълно” научни. Подобно е съотношението и на ниво Европейски съюз като цяло.


И все пак, когато запитате хората до колко възприемат астрологията като наука, се натъкваме на друга картинка. В изследване на Eurobarometer за отношението на хората към науката и технологията, на половината от анкетираните е зададен въпрос до колко научна за тях е астрологията. Другата половина от анкетираните пък получава същия въпрос, но по отношение на хороскопите.
Резултатите показват изненадващо разминаване в мненията. Повече от 25% смятат, че астрологията е “достатъчно научна” и едва 7% отговарят, че зад хороскопите стои някаква наука.


Професор Ник Алум посочва и данни от изследване, проведено от него преди години. В него, пише Алум, исках да проверя хипотезата си, че хората просто бъркат астрономията с астрологията и това е причината, да присъждат научен статут на астрологията. Има случаи, в които дори национални вестници с висока репутация, са допускали подобна грешка.
В изследването ми имаше въпроси, до колко научни смятат хората, че са определен вид дейности. Една от тях беше астрономията. Използвах статистическа техника, известна като регресивен анализ. Резултатът: оказва се, че хората, които по-скоро смятат астрономията за наука, също толкова убедено определят и астрологията за наука. Това определено сочи към семантично объркване за тези два термина, широко разпространено сред масовата публика.
В същото изследване исках да разбера, защо някои европейци смятат астрологията за наука, а други – не. Обяснението потърсих на първо място в различното ниво на познания и разбирането на хората за това, какво е наука.
Ако някой е с неадекватна представа за науката, би било трудно да отдели наука от псевдонаука. И резултатите потвърдиха това. Като се вземат предвид още много фактори, тези, които са с висше образование и/или показват широки познания, съвсем рядко присъждат научен статут на астрологията.
Като потвърждение и към предишни изследвания, без значение от образованието и ерудицията, жените са по-склонни да смятат астрологията за наука, отколкото мъжете. Вярващите в Бог, или в някаква “висша духовна сила”, също са по-често са склонни да виждат научна основа в астрологията.

Възприемайте нещата такива, каквито са

Най-интересни обаче са резултатите, които се опират на една идея от преди повече от 50 години, лансирана от немския социолог Теодор Адорно. През 1952 година прави анализ на колонката с астрологични прогнози, помествани в Los Angeles Times. Социологът е крайно критичен към астрологията, оприличавайки я като дублираща окултизма – “метафизика за глупаци”. Адорно изказва и предположението, че “средата на полу-образованост създава чудесен климат за успешното поникване на астрологичното семе”.

Което е по-интересно – връзката, която той намира между астрологията и авторитаризма, фашизма и модерния капитализъм (не забравяйте, че става дума за следвоенния период и холокоста). За Адорно астрологията в известна степен подчертава конформизма и почитането на висшите авторитети. В някои от изследванията му се казва: “Приемайте нещата каквито са, след като така или иначе сте обречени да ги преживеете”. Накратко, Адорно вярва, че “астрологичната идеология” преповтаря “манталитета на авторитарните хора”.

Хората с висок авторитаризъм са склонни да остават слепи за конвенционалните вярвания за добро и зло и отдават по-голямо значение на недоказаните авторитети. Те освен това са хора, които се отнасят благосклонно към наказването на неподчинението на общоприетото мислене и са агресивно настроени към онези, които мислят различно.

Ако тази хипотеза е вярна, следва, че хората, които придават голямо значение на конформизма и подчинението, ще са по-склонни да приемат и астрологията за наука. В изследването на Eurobarometer, вмъкнахме (преднамерено) и въпрос, който пита до колко “подчинението” е качество, което трябва да се насажда у децата още от ранна възраст.
Използвах този въпрос, като индикатор, до каква степен респондентите са склонни към авторитаризъм. И отново с помощта на регресивен анализ се опитах да установя има ли връзка между отговорите на този въпрос и това, което хората мислят за астрологията. В потвърждение на изказаната от Адорно през 1953 година хипотеза, хората, които смятат подчинението за важно качество (т.е. показват по-авторитарни нагласи), са по-склонни да определят астрологията за наука. Тази тенденция се запазва, независимо от образования, възраст, научни познания, пол и политически и религиозни нагласи.

Така че, от една страна, изглежда, че хороскопите и астрологичните предсказания за повечето хора са просто форма на безобидно забавление. От друга страна се наблюдава тенденция да се гласува доверие на астрологията от хора с достатъчно научни познания, която тенденция следва да се обясни с тяхната индивидуална психологична нагласа.
И тези изводи следва да ни помогнат в разбирането, защо хората са склонни да залитат към още много други псевдонауки.

-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...