28 юни 2018 г.


По време на разкопки на погребална могила от епохата на народа хунну, в Тува са открити останките на жена без горната част на черепа и още няколко повредени скелета. Преди две хиляди години хунну създават номадска държава на териториите, намиращи се северно от Великата китайска стена. Съобщение за находката прави Марина Килуновская, ръководител на Туванската археологическа експедиция към Института по история на материалната култура в Руската Академия на науките.

„Работим по три погребални могили в зоната на Саяно-Шушенското водно хранилище. Това са неразграбени мъжки, женски и детски погребения, датиращи от периода на племената хунну. Освен това имаме и средновековно погребение и скитска гробница. В погребението на хунну открихме повредени скелети: на жена, при която липсва горната част на черепа и още няколко на други индивиди. Вероятно е погребаните да са загинали в резултат на стълкновения от онази епоха“, цитира думите на Килуновская агенция ТАСС.


В хунските могили са открити светилници и огледала с китайски надписи. В скитското погребение, датирано от около IV век пр.н.е., е открит наконечник за стрела с характерната за хунну „сиреща“ част, което според учените е доказателство за съществуването на контакти между тези два народа. Открити са още акинаци – късите железни мечове, използвани от скитите.На територията на република Тува се намират голям брой археологически обекти, отнасящи се към различни народи и племена. Там, в кургана Аржан-2 беше открито погребението на скитски вожд, в което са намерени голям брой златни предмети. То се оказва и най-старата известна към момента гробница на скитски принц. През 2007 година пък започват разкопки на древната уйгурска крепост Пор-Бажин.


Хунну са номадски племена, които в края на III век пр.н.е. създават на територията на северен Китай и южен Сибир своеобразно номадско държавно формирование. Смята се, че след разпадането му, част от племената хунну поемат на запад, където се смесват с местните народи и по-късно тези слели се племена се появяват в Европа, където ги наричат хуни.

Гробницата, в която е открита "спящата красавица"
През месец май тази година в република Тува започва археоложка експедиция, която изследва обекти, попадащи в зоната на наводняване на водното хранилище, образувало се на река Енисей след строежа на Саяно-Шушенската водноелектрическа централа (хранилището започва да се пълни през 1985 година). Тогава под водата се оказват значителни територии, в това число и такива, където се намират интересни за археологията обекти. Всяка година през май и юни нивото на водата във водохранилището спада и част от наводнените обекти могат да бъдат проучвани.

Водохранилището с откриващите се през май и юни територии, след спадане на нивото на водата

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...