11 май 2018 г.

Свитък с текст от Псалтира с новоразчетения малък фрагмент от него 
През 1947 година в пещери в Юдейската пустиня и крепост, наречена Масада, археолози откриват прочулите се по-късно Кумрански ръкописи, известни и като свитъците от Мъртво море. Това са пергаменти от кожа или овча кожа, както и папируси. Текстовете основно са написани на древноеврейски и частично на арамейски и гръцки език. Смята се, че това са останките от библиотеката на Кумранската община.

Една трета от ръкописите съдържат библейски текстове (в това число и фрагменти от книгите Битие, Изход, книга на Левит, Псалми), а останалата част са апокрифи, псевдоепиграфи и друга литература от периода на Втория Храм. Палеографските данни, външните свидетелства, както и радиовъглеродния анализ показват, че свитъците са създадени в периода между 250 г. пр.н.е. и 68 г. н.е.

Кумранските пещери край Мъртво море
През ХХ век разкопките край Мъртво море продължават 10 години. За това време в 11 пещери археолозите откриват стотици свитъци. След това разкопките и проучванията в района са прекратени. 60 години по-късно израелски археолози, съвместно с техни колеги от САЩ и други държави възстановяват търсенето на нови свитъци. През февруари 2017 година беше съобщено за нова находка – изследователите откриха още една пещера, в която са оцелели от скъпоценните ръкописи. По-късно историците успяха дори да установят, кои са авторите на текстовете.Последващото проучване на артефактите доведе и до ново откритие. Представители на министерството по древността на Израел съобщават, че някои фрагменти от свитъците, за които се смяташе, че са празни полета, всъщност не са: благодарение на усъвършенствана технология за обработка на изображение с помощта на инфрачервена камера, разработена в NASA, специалистите са открили на 12 къса от пергамент надписи, които е невъзможно да се забележат с невъоръжено око.


По размер фрагментите са много малки – само 1,5 х 1 см. Дълго време те просто се съхраняват в архива и изчакват да бъдат проучени и каталогизирани. Почти не им обръщат внимание, тъй като видимо не съдържат никакъв текст, обясняват изследователите.

Сега вече, някои от тях вече са разчетени и благодарение на това са съотнесени към конкретни свитъци. Например, открити са липсващи късчета от Псалтира, от книга на Левит (третата книга в Петокнижието), от Второзаконие (петата книга в Петокнижието), от апокрифната книга на Юбилеите, както и от Храмовия свитък – един от най-дългите сред намерените ръкописи, в който думите на Създателя са предадени от негово лице. Нещо повече: експертите са открили един доста странен фрагмент. Текстът, който съдържа този фрагмент, е написан на древен иврит, но шрифтът, който е използвал авторът му, значително се различава от този, намиран по другите свитъци. Експертите смятат, че е много вероятно да се касае за цял ръкопис, изпълнен в особен, собствен стил, за който историците не са подозирали до момента.


Учените подчертават, че предстои още много работа и вероятно, след сегашното откритие, ще последват и нови, тъй като проученото с новата технология е само съдържанието на една от кутиите, в които се съхраняват фрагментите. А общо в архива на Министерството по древността на Израел се пазят 20 такива кутии и във всички тях се намират подобни малки фрагменти, за които по-рано е смятано, че са „бели полета“.Между другото, артефактите се съхраняват в условия, имитиращи микроклимата в Кумранските пещери: температура 20 градуса по Целзий и влажност на въздуха от 48 %, пише в заключение интернет сайта на Times of Israel.

"Параклисът на Кумранските ръкописи" - специалното помещение, където се пазят безценните свитъци

Един от "празните" фрагменти

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...