25 май 2018 г.


Историята на Европа през последните 2400 години преминава през разнообразни геополитически етапи. Балансът на силите на Стария континент многократно променя и прекроява политическите граници на държавите, разположени на тези територии. През различни времеви интервали едни държави процъфтяват, преживяват периоди на упадък и изчезват, за да се появят нови формирования, които на свой ред да поемат историческата щафета. Динамиката на тези процеси (до известна степен) може обективно да се проследи чрез териториалните промени на многобройните империи, царства и подконтролни владения, политическата страна на историческото „уравнение“ може символично да се допълни от имената на владетелите, духовните или военни лидери, заставали начело на народите.

Видеото е тайм-лапс анимация, създадена от потребителя Cottereau в YouTube. Клипът точно представя поредицата на от събития, прекроявали географските граници на Европа, като в същото време свързва държавите с имената на техните владетели. Видеото представя историческите личности, ковали миналото на континента ни от времето на древните римски царе до императорите на държавите от 18-ти век.


Докато гледате видеото, може нагледно да се убедите, че никоя друга личност от европейската история не може да претендира, че е притежавала власт, съизмерима с тази на римските императори. Развитието на Рим от малко царство, през периода на Републиката и доминиращата световната история империя, са точно олицетворение на историческия цикъл в живота на една държава – във всичките му измерения: от възникването, разрастването и върха на славата и мощта, през упадъка до пълното рухване.

Римската история всъщност нагледно показва многостранните способности на хората, заставали начело на държавата; вариациите са в диапазона от смелост, твърдост, изобретателност и до явна злоба и бруталност. Разбира се, освен като епитети, определящи владетелите, тези думи могат обективно да се свържат с териториалните промени, случили се по време на управлението им. Възходите и паденията на амбициозните политически лидери на Рим буквално се препокриват от географските територии, върху които се разпространява властта им. И това още веднъж се вижда ясно във видеото, което ни дава възможността да оценим мащабите на властта, с която са разполагали римските императори.

От друга страна, няколко века след рухването на Римската империя, Европа се превръща в арена на културни конфликти и постоянното взаимно „разделяне и проникване“ на различните европейски държави. Краят на VIII век е белязан от навлизането на Иберийския полуостров на изобретателните, изповядващи исляма маври. Западноевропейските територии по това време пък са под управлението на Каролингите. По времето на Карл Велики, който се приема за защитник на Християнската вяра, двете религии в буквалния смисъл започват схватката помежду си в западните части на континента.


Централна и Източна Европа попадат под владение на различни езически племена и номади, преселили се от азиатските степи. Балканите, Гърция и Анадола (заедно с някои част от Италия) все още са продължители на римските традиции и Източното Православие, проявяващи се под формата на Византийската империя, чиито владетели все още се титулуват римски императори. И пак в този период е интересно да се наблюдава европейската територия на Русия: ясно се проследява синтеза на скандинавска Рус и локалните славянски народи; по това време владетелите на бъдещата Русия варират от пълководци до по-късния период на князете-търговци.

Предвид многообразието и сложността на различните фактори, трябва да се отбележи, че определящи за политическото влияние и мощта на европейските държави са и населението, както и ресурсите, които са на разположение. Затова, същият потребител е разработил и анимация, която умело представя териториалните промени в различните европейски държави през историята на Стария континент, като едновременно представя и населението на държавите.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...