15 октомври 2017 г.


Как изглежда нашата галактика? Може да звучи изненадващо, но ние всъщност не знаем със сигурност отговора на този въпрос, или поне за голяма част от Млечния път не сме наясно. Ново откритие обаче може най-накрая да ни даде точната форма на галактиката, която наричаме „свой дом“.

Удивителното в откритието е, че астрофизиците за пръв път са успели да измерят разстоянието до група звезди, намиращи се диаметрално противоположно на нас в галактиката. Съобщение за успешния си експеримент те са публикували в списание Science. Сега вече сме в състояние да започнем да картографираме и тази част от галактиката, за да се сдобием с точна представа как изглежда тя.

С помощта на Very Long Baseline Array (VLBA), група от 10 телескопа, намиращи се по цялата територия на САЩ, учените са измерили разстоянието до отдалечен регион в галактиката, където тече активно формиране на звезди. В каталозите регионът фигурира под названието G007.47+00.05 и се намира в т.нар. Щит-Центавър ръкав на нашата галактика. Откритието на астрофизиците освен всичко друго доказва и фактът, че такъв ръкав съществува, което само по себе си е добра новина.

Учените са използвали техниката на измерване на паралакса; отчита се видимото отместване на обекта спрямо по-отдалечени, като измерванията се правят когато Земята се намира от двете противоположни страни на Слънцето. Колкото по-малък е ъгълът между двете измервания, толкова по-голямо е разстоянието до наблюдавания обект.


Да се види „обратната страна“ на галактиката ни е сложно, защото междузвездния прах поглъща светлината. В новото изследване обаче, учените са успели да проследят движението на метанол и водни молекули в отдалечения регион, където се раждат млади звезди.

Резултатът от това е, че на база наблюденията, извършени през 2014 и 2015 година, астрофизиците са определили разстоянието до обекта на 66 000 светлинни години. При предишни измервания на паралакса са отчетени незначителните 36 000 светлинни години.

Какво е толкова уникалното в изследването? Алберто Сана, водещ автор в изследването, от института по радиоастрономия към университета „Макс Планк“, образно описва постижението така: „Измерването ни е сходно с това, да можем от Земята да измерим точните размери на бейзболна топка, намираща се някъде на повърхността на Луната. „По същество измерваме разстоянието до даден обект, намиращ се от другата страна на галактиката, спрямо Слънцето“.

Откритието е направено като част от по-мащабен проект, наречен BASSAL. Основната цел на изследването е да се измерят разстоянията до регионите на активно звездообразуване в Млечния път, а като краен резултат, учените искат за по-малко от 10 години да съставят „портрет“ – поглед отгоре на галактиката ни, както би я видял някой, намиращ се на милион светлинни години от нея.

Дори и само от тези първи резултати, вече са налице интригуващи данни за обратната страна на Млечния път. Например, ръкавът, в който се намира звездообразуващия регион, се оказва не съвсем плосък – по-скоро на места е изпъкнал.

Мрежата VLBA функционира от около две десетилетия, но едва сега астрономията разполага с нужните прецизни технологии, за да се използва метода на измерване на паралакса. Екипът астрофизици се надява, че ще успее да изчисли и разстоянията до други части на галактиката, понеже все още около една четвърт от нея остава „загадка“.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...