2 август 2017 г.


Синоптиците обещават и през следващите дни времето да се задържи по типичния за август маниер – горещо и безоблачно. Прогнозата им вероятно ще бъде точна, макар да съществува и малка вероятност да не се окажат прави. За разлика от тях обаче, астрономите със сигурност могат да кажат какво предстои да се случи в ранните вечерни часове на 7 август 2017 година.

Сигурни са, защото се касае за природно явление, което е много добре познато и разчетено – на движението на небесните тела човек може да се довери напълно. Още по време на залеза на 7 август ще започне частично лунно затъмнение, което ще може да се наблюдава и от територията на България.

Началото на явлението за нашите ширини ще е в 18:50 часа, когато земната полусянка ще започне да покрива Луната. По това време обаче тя ще е все още под хоризонта. Същинското частично затъмнение ще започне в 20:22 часа. Земната сянка ще покрива постепенно южната (долна) част на диска на естествения спътник на планетата. Максималната фаза на покриване ще настъпи след 58 минути – в 21:20 часа. По това време земната сянка ще е покрила около 1/4  от лунния диск.

След още 58 минути сянката на Земята постепенно ще се изтегля от лунния диск и в 22:18 часа вече няма да попада върху него. Луната окончателно ще се окаже извън полусянката на планетата ни в 23:50:56 часа. Цялото явление – от навлизането в полусянката, до излизането – ще трае 5 часа и 1 минута.

Лунните затъмнения се случват, когато естественият ни спътник попадне в сянката на Земята. При пълно покриване от сянката затъмнението се нарича пълно лунно. Когато само част от земната сянка покрива лунния диск, затъмнението се нарича частично. А когато Луната е само в зоната на земната полусянка, тогава се нарича частично полусенчесто. По време на затъмненията (не само лунните, но и слънчевите), Земята, Луната и Слънцето се намират почти на една линия. За да се наблюдава лунно затъмнение трябва да са налице следните условия: Луната да е във фаза пълнолуние и да се намира във близо или във възлова точка от орбитата си, т.е. в близост до точката, където орбитата ѝ пресича плоскостта на еклиптиката.

Тъй като плоскостите на земната и лунната орбити не съвпадат, лунно затъмнение не се наблюдава при всяко пълнолуние, а и не всяко лунно затъмнение е пълно. Максималният брой лунни затъмнения, които може да се наблюдават от Земята в рамките на една календарна година, е 4. През 2020 и 2038 година ще са точно толкова. Но и всяка друга година може да се похвали с най-малко две лунни затъмнения.

Всъщност, лунните затъмнения се повтарят в почти строг цикличен вид (но с различни зони на видимост), като периодът на повторение е 6585,3213 дни (или 18 години, 11 дни и около 8 часа – период, който се нарича сарос). Достатъчно е да се знае кога в даден регион е наблюдавано пълно лунно затъмнение и по това може да се изчислят предишните и следващите затъмнения, които ще могат да се наблюдават от същото място. Тази цикличност често помага за точното датиране на исторически събития, описани в древни източници.

Последното лунно затъмнение беше на 11 февруари 2017 година. То беше частично полусенчесто. След частичното затъмнение на 7 август, през 2018 година ще може да се наблюдават две пълни лунни затъмнения – на 31 януари и на 27 юли.


Интересен факт е, че лунните затъмнения често се съпровождат и от предшестващи ги (две седмици по-рано) или последващи (две седмици по-късно) слънчеви затъмнения. Тази особеност се дължи на това, че за двете седмици, през които Луната изминава пътя на половината от орбитата си, Слънцето не успява да се отдалечи от линията на възлите в лунната орбита и в резултат се изпълняват условията за настъпването на слънчеви затъмнения (новолуние и Слънцето да се намира близо до възловата точка). В някои случаи се наблюдават и три последователни затъмнения – слънчево, лунно и слънчево, или лунно, слънчево и отново лунно затъмнение – разделени през двуседмични периоди. Такава последователност например, имаше през 2013 година – частично лунно затъмнение на 25 април, пръстеновидно слънчево затъмнение на 10 май и частично полусенчесто лунно на 25 май.

Времето от годината, когато Слънцето се намира в близост до възлова точка на лунната орбита и през което могат да се случат затъмнения, се нарича “сезон на затъмненията”; продължителността му е около един месец.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...