17 юни 2017 г.


Китай съобщава, че е осъществена квантова телепортация между космоса и Земята на разстояние над 1200 километра. Китайските специалисти, осъществили експеримента, са публикували резултатите от него в списание Science.

По време на експериментите е доказано нарушаване на неравенствата на Бел (и като следствие от това, принципът на локалността). Ефективността на предаване на информация по новия начин по показатели 17 пъти превъзхожда разпространените в момента комерсиални оптично-кабелни връзки.


Квантовата телепортация се осъществява с помощта на двойка спътници и три наземни станции, разстоянието между които варира между 500 и 2000 километра. Между две от наземните станции разстоянието е рекордните за момента 1200 километра.

Квантовата телепортация представлява предаване на разстояние на квантовото състояние на частици. За целта се използва разединена двойка свързани (заплетени) частици: според квантовата механика, дори при разделянето им една от друга на такива частици, те запазват информацията за състоянието на “партньора”, тъй като така се изпълнява принципа за локалния реализъм.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...