14 април 2017 г.


Животът и оцеляването на африканските мравки Megaponera analis се състои в едно - да грабят и убиват термити. Термитите обаче, изобщо не са безобидни създания и много от воините на мравките отнасят як пердах. Съвсем нормално е да се очаква, че мравките не биха обръщали никакво внимание на ранените си събратя, но се оказва, че всъщност това изобщо не е вярно.

Изследователи от Вюрцбургския университет забелязват, че след сражение, големите воини на африканските мравки грабват  по-малките си, ранени събратя и ги носят обратно в мравуняка. Ранените отделят характерни феромони, за да повикат за помощ. В статия по темата, публикувана в списание Science Advances, експертите пишат, че над 90% от пренесените в мравуняка ранени воини успяват да оцелеят и в бъдеще участват в нови рейдове за грабене от термитниците.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...