23 април 2017 г.


Набор от бамбукови пластини, датиращ отпреди 2300 години, официално е признат от Книгата на рекордите Гинес като най-старото в света помагало за извършване на десетични изчисления.

"Важното в случая е, че се касае за десетични, а не за дванадесетични изчисления, използвани в редица други страни. Десетичната система навлиза в употреба в Европа едва през XV век", обяснява пред агенция Синхуа Ли Суецин, ръководител на Центъра за изследване и опазване на древните текстове в пекинския университет Цинхуа.

Бамбуковите ленти са 21 на брой и са изработени около 305 г. пр.н.е., в периода на Воюващите царства. Дълги са около 43,5 см и всяка е с ширина около 1,2 см. Когато се подредят заедно, представляват таблица за умножение и делене на кои да е две цели числа до 100, както и за числа с половинки.

Върху лентите са изписани числа и са отбелязани редове. За да се извърши дадено пресмятане, ползващият помагалото трябва да приплъзне лентите по определен начин, за да получи търсения резултат от математическата операция с две числа.

Не е известно кому са принадлежали. "Предполагаме, че помагалото и използвано от търговец или за определяне на площите обработваема земя в царството Чу", пояснява Ли Суецин.

През месец юли 2008 година университетът Цинхуа придобива рядка колекция от 2500 бамбукови ленти с текстове, датиращи от периода на Воюващите царства. Колекцията преди това контрабандно е изнесена от Китай. Сред тези "свитъци" е и най-старата таблица за десетично умножение и делене (на снимката).

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...