24 март 2018 г.


Може би поне веднъж сте попадали на публикации, в които се описват "най-бруталните" научни експерименти. В тези публикации се споменава и за експеримента на Милграм. Резултатите от този експеримент се оказват валидни и днес - 90% от участниците в ново проучване на същата тема, се оказват готови да "пуснат ток" на невинен човек, само защото така им е наредено да сторят.

"Половин век след оригиналния експеримент на Милграм, изследващ подчинението и властта, огромното мнозинство от участниците са готови да накажат чрез електрошок безпомощен индивид", пишат авторите на новото изследване.

Спорният научен експеримент е поставен за пръв път през 60-те години на ХХ век от психолога от Йелския университет Стенли Милграм. Първоначално опитът е базиран на поведението на нацистите през Втората световна война. Милграм се пита, дали те изначално са зли хора, или са податливи да следват заповеди, издавани им от авторитарни индивиди.

В експеримента, с който Милграм проверява тази теория, участват трима - "професор", "учител" и "ученик". Професорът е авторитета, който наблюдава поведението на "учителя" и "ученика". Жребият обаче е манипулиран и същинският обект на наблюдение и изследване е поведението на "учителя", която се пада на доброволците, изявили желание да участват в експеримента. "Професорът" и "ученика" са подставени лица. Първото, което се иска от "учителя" е да зададе на "ученика" няколко въпроса.

Ако "ученикът" сбърка с отговора на някой въпрос, "учителят" трябва да натисне първият от бутоните на таблото, чрез който наказва със слаб токов удар "провинилия се ученик". Ученикът, разбира се, не получава никакъв токов удар, но играещият неговата роля изобразява леко трепване и болка. Това продължава, като "учителят" задава още и още въпроси и при всеки неверен отговор пуска все по-силен токов удар на "ученика".

Всъщност, слаби токови импулси реално са пускани, за да помогнат на "ученика" да си изиграе по-добре ролята.

Целта на експеримента е да се види, докъде наблюдаваният субект ще стигне в прилагането на електрошоковите наказания, преди да се откаже да участва. Някои от участниците започват да изразяват несъгласието си с това, което наблюдаващият "професор" ги кара да правят. Той обаче е инструктиран да настоява да продължат.Човек би очаквал, че повечето от участниците биха спрели съвсем в началото на експеримента, или поне след като видят как един-два пъти "жертвата" им на другия стол се гърчи от болка. Уви, колкото пъти този експеримент е повтарян, толкова пъти резултатът е един и същ - голямата част от "учителите" продължават до самия край на теста.

От това съвсем логично следва заключението, че за човешката психика е напълно нормално да се ангажира да извършва ужасни неща, само защото някой овластен човек им нарежда да го правят.

Съобщение за новото изследване е публикувано в списание Social Psychological and Personality Science. Проведено е в Полша през 2015 година и е първият експеримент на Милграм, провеждан в стра от Източна Европа. Фактите: 90% от участвалите в експеримента са "извървели целия път" и са продължили да наказват "ученика" до пълния размер на силата на тока. Добрата новина е, че участниците са само 80 човека и според някои специалисти извадката е твърде малка, за да се приемат изводите за категорични.

Тестът обаче е много актуален за времето, в което живеем - с възхода на авторитарните политически лидери. Биха ли извършвали злини съвременните хора, ако са подложени на натиска на арогантни политически "авторитети"? Резултатите от това изследване казват "да, склонни са и ще причиняват болка, ако някой им нарежда да правят това".

Има само още един нюанс, който следва да се отбележи. Екипът от Университета за социални и хуманитарни науки в Полша е установил, че "броят на участниците в експеримента, отказали да изпълняват нарежданията на водещия теста, е три пъти по-голям, ако в ролята на "ученика" е жена".

Кадрите са от участието на илюзиониста Дерън Браун в експеримент на Милграм, проведен преди няколко години


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...