13 март 2018 г.

Биолози от Университета на Западна Австралия са достигнали до извода, че човек не реагира на никакви вещества, които в парфюмерията наричат феромони и на които се приписва способността да влияят "по специфичен начин" на противоположния пол. Резултатите от изследването са публикувани в списание Royal Society Open Science. 

По време на изследването е анализирано поведението на около сто човека, участвали в два експеримента. В първият доброволците трябва да определят по снимка пола на човека, но снимката е обработена с помощта на специален софтуер, чрез който са заличени определени полови признаци. При вторият експеримент участниците трябва да оценят привлекателността на лица от противоположния пол и доколко смятат, че е възможно да изневерят.

И в двата случая участниците не са предупредени, че са поставени под въздействието на две химически вещества: андростадиенон (съдържа се в мъжката пот и спермата) и естратетраенол (съдържа се в урината на жените). Тези вещества са без аромат, но съществува хипотезата, че присъствието им може да бъде уловено от човек на подсъзнателно ниво. И двата експеримента доказват абсолютната безполезност на т.нар. "човешки феромони": моделите не се възприемат от участниците като по-привлекателни.

Авторите на изследването обаче не държат в никакъв случай да опровергават идеята за съществуването на феромони, които наистина да влияят на поведението на партньорите, но са убедени, че до този момент такива химически съединения не са открити.

Запознали се с резултатите от изследването експерти, вече подчертават, че не са съгласни с изводите от него. Например, психологът от Чикагския университет Марта Маклинток смята, че андростадиенонът и естратетраенолът даже в малки количества са способни да повлияят на работата на мозъка и на поведението на човек.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...