21 март 2017 г.


В "детските ясли" на мъглявината Орион новородените звезди летят, нагрявайки и йонизирайки газовете и от всичко това се ражда един турбулентен хаос. Обикновено звездите се движат с достолепна грациозност, бавно носейки се през пространството. Космическият телескоп "Хъбъл" е заснел това стабилно движение през интервал от 17 години - първото изображение е заснето през 1998 година, второто - през 2015 година.

Но и от това правило си има изключения. Две звезди, открити преди десетилетия, "Becklin-Neugebauer (BN)" инфрачервен-излъчващ обект и радиоизлъчващият "Source I", отвяват своите протостеларни съседи в Орион, движейки се със скорост от 96 000 км/ч и 35 200 км/ч, съответно. Те се движат в противоположни посоки спрямо разположената в средата мъглявина Kleinmann-Low.

Ново проучване на снимките от "Хъбъл", извършено от Кевин Луман и колегите му от университета "Пен", е открило трета звезда, наречена "Source x", която се движи със скорост над 192 000 км/ч и е поела пътя си от същото място. Съобщение за откритието е публикувано в Astrophysical Journal Letters. Първоначално Луман търси самотни планети, но за щастие забелязва и "звездата-беглец".


Астрономите са установили, че протозвездата е с маса 2 или 3 пъти по-голяма от тази на Слънцето, което е далеч под масите на изостаналите два компаньона. BN вероятно е с маса 20-кратно надвишаваща Слънчевата, а Source I е седем пъти по-масивен обект от Слънцето. Астрофизиците предполагат, че трите обекта са били част от една мулти звездна система, която се е разделила преди около 540 години.


Source x е липсващото звено в това уравнение. Астрономите и по-рано са подозирали, че Becklin-Neugebauer и Source I преди векове са били участници в някакво космическо стълкновение, но енергията на системата само с тези два обекта "не се връзва". Новите изчисления с отчитане на посоката и скоростта на движение на Source x изравняват сметките: всички три звезди са били част от една и съща система.

Source x може да хвърли светлина и върху произхода на звездите беглеци, но пък поражда нови въпроси. Както и другите звезди в тази звездна "мешавица", тя е много млада и е обгърната от диск от прахови частици. При такива скорости на движение, въпросът е как успява да запазят прашните си дискове? Отговорът вероятно ще се наложи да изчаква, докато заработи наследникът на "Хъбъл" - космическият телескоп "Джеймс Уеб", което трябва да се случи през октомври 2018 година.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...