26 февруари 2017 г.


Учени откриха диамант, който е увеличавал размерите си през последните над 2 милиарда години. В ядрото на скъпоценния камък са се запазили следи, които говорят за значими промени, случили се в кръговрата на въглерода на ранната Земя.

Следите са трупани в период от над 2 милиарда години. В ядрото на диаманта, изваден от земните недра в мина в Ботсвана, има силикати, попаднали там преди 2,3 милиарда години, а във външния му слой са останали гранитни включвания на 250 милиона години.

"За бижутерите тези примеси са същинска прокоба, но за геолозите инклузииите са най-стойностните и най-вълнуващите в подобни екземпляри от скъпоценния камък," казва Гарет Дейвис от университета Врие в Амстердам. "Чрез тях можем да датираме отделни части от диаманта. Това пък ни позволява да разберем как процесът на формиране на диамантите се е променял с годините и как това е било свързано с променящия се кръговрат на въглерода на Земята."

Дейвис и колегите му са изследвали 16 диаманта, открити в мините Орапа и Летлакане в Ботсвана. Макар че разстоянието между двете мини е само 40 км, диамантите в тях са с впечатляващо различни примеси. Диамантите от Орапа са с "по-млади" инклузии, които датират отпреди 400 милиона - 1,4 милиарда години, докато инклузиите в диамантите от Летлакане са на 700 милиона - 2,5 милиарда години. Учените свързват тези примеси с древната магмена активност, отключена от тектоничните движения.

Анализът на химическия състав на примесите в диамантите от Летлакане показва значителна промяна в кръговрата на въглерода на ранната Земя. Някои от включванията в диамантите от Летлакане са попаднали там преди да се появи кислород в земната атмосфера, което се е случило преди около 2,3 милиарда години.

"Най-древните примеси в диамантите съдържат по-голямо процентно съотношение на по-лекия изотоп на въглерода", пояснява Сюзет Тимерман от екипа. Тимерман и Дейвис предполагат, че по-високите температури в земната мантия преди появата на кислород в атмосферата са повлияли върху начина, по който въглеродът е циркулирал в районите, в които се формирали диамантите, обект на изследването.

Пълният доклад с резултатите от изследването е публикуван в Earth and Planetary Science Letters. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...