22 януари 2017 г.

Възстановка на вероятното разположение на укрепеното селище на Trusty's Hill
В продължение на много години учените приемат, че унищожено с брутално насилие укрепление на върха на хълм, е свидетелство за края на едно поселение на пиктите, изпепелено в дните на Тъмните векове в шотландската история. Ново изследване обаче твърди, че Trusty’s Hill в Галоуей вероятно е играло ролята на кралска резиденция на загадъчното кралство Регед, споменавано в ранните средновековни хроники.

По време на нападението, унищожило тази кралска крепост, огненият ад е бушувал достатъчно дълго, за да генерира толкова топлина, че на места каменните основи на укрепленията са се разтопили. Подобна сцена някога се е разиграла и край друг укрепен хълм в Галоуей, Шотландия - Mote of Mark.

Според новото изследване падането на тази крепост е поставило и края на кралство Регед в началото на VII век - кралството, което някога е доминирало в Шотландия и Северна Англия.

Историята е загубила следите, къде точно се е намирало кралство. Но споменът поне за един от владетелите му, крал Уриен, се е запазил в творбите на барда Талиесин, прославили подвизите му няколко века по-късно.
Бронзово украшение в англо-саксонски стил, първоначално посребрено и позлатено. Донесено е на Trusty's hill най-вероятно като част от военна плячка
Преди няколко години археолози решават повторно да проучат Trusty’s Hill, и по-специално енигматичните пиктограми, изсечени от пиктите. Символите на Trusty’s Hill са доста отдалечени от традиционните места, на които се откриват следи от пиктите. Това е още една загадка в целия пъзел.

Trusty’s Hill е приеман като крепост, служила за убежище на пиктите в Галоуей. Екип от 60-тина археолози и доброволци започват през 2012 година проекта The Galloway Picts, чиято цел е да потвърди или отхвърли тази хипотеза.

В статия, публикувана в сайта на Guard Archaeology, Ронан Тулис, водещият в проучванията археолог, пише:
"... вместо да потвърди теорията за "пиктите от Галоуей", нашите археологически проучвания сочат, че контекста на находки предполага, че изсечените символи имат отношение към кралска крепост и място, където са се провеждали ритуалите по приемане на властта от владетелите на местните британци, обитавали региона на Галоуей около 600-та година от нашата ера. Разгледани в контекста на други места от същата епоха в северна Англия и Шотландия, археологическите находки предполагат, че Галоуей се е намирал в сърцето на изгубеното кралство Регед от Тъмните векове - кралство, което в края на VI век е доминирало над северните части на Британия".

Проучване за пиктите от Галоуей обяснява, че в периодите, когато не са принудени да воюват, местните благородници са сключвали бракове, наемали са работна ръка и са осъществявали търговски връзки с други култури от Британия и Ирландия. Така са приемали и включвали чужди елементи в собствената си култура.

Фрагмент от символите на пиктите, изсечени на символичния "вход" в Trusty's hill. Липсва "розетски камък", който да позволи символиката да бъде разчетена, затова и смисълът им е загубен
"Това е контекстът, в който се появява символиката на пиктите на Trusty’s Hill. Вероятно тяхното място е да подскажат, че някога е бил сключен брак между родове на пиктите и местните, или че местен род се е опитвал да се представя като наследник на пиктите".

Разкопките от 2012 година насам разкриват, че в десетилетията след 600 г. върха на хълма е представлявал укрепено място, защитено от дървена палисада, издигната върху каменни основи. В по-ниските части на хълма е имало и други защитни съоръжения, превръщайки целия хълм в един населен форт. Подобни фортове са принадлежали на високопоставени владетели в средновековна Шотландия.

Хората, влизащи в укрепеното място, са преминавали през символичен вход. От едната му страна се намирал изсечен в скалата басейн, от другата - скален къс, с гравирани върху него пиктски символи. Археолозите предполагат, че това е било място, където са се извършвали ритуалите по приемане на властта от кралете на крепостта. Срещу символичния вход се извисява дома на владетеля със залата за пиршества. В източната част на укреплението пък се е намирала ковашка работилница, в която освен железни и бронзови оръжия и сечива, вероятно са изработвани и украшения от скъпоценни метали, пишат археолозите.

"Структурата на укреплението е много сложна и всеки елемент в нея е умишлено изграден на конкретното място, за да подчертава силата, мощта и благосъстоянието на владетеля".
На мястото се е развивала оживена търговия. Търговци от Британия, Ирландия и Европа са пътували до Галоуей, за да се сдобият с мед и олово, които са добивани в мини, разположени наблизо.

Археолозите са открили следи и от всекидневието на местните жители. Освен да пируват, местните са обработвали вълна и кожи. Изхранвали са се с говеждо и овче месо, отглеждали са овес и ечемик, и в общи линии животът им малко се е отличавал от този на предците им от желязната епоха. Хората в Trusty’s Hill сами не са се занимавали с фермерски дейности, смята археологът и съавтор в изследването д-р Кристофър Боулс.
"Вместо това, богатството и силата на това владение е идвало от контрола, който е оказвало върху земеделците и животновъдите, заселили долината на река Флийт. Друга част от богатствата са идвали от контрола върху минералните ресурси и дървения материал, добивани в района. Поддържането на контрола се осъществявало с обвързването на населението на земите наоколо с кралското семейство, на което поднасяли дарове и плащали, за да им бъде гарантирана защита срещу набези на разбойници или нахлувания на чужди армии".


Trusty’s Hill е притежавал по-висок статут, в сравнение с подобните му около Галоуей. Само на Trusty’s Hill археолозите откриват следи, подсказващи, че мястото е било използвано за ритуални цели и поради това учените са убедени, че е доминирало в района.

Галоуей е смятан за люлка на християнството в Шотландия, което е могло да се осъществи единствено, ако разполага с достатъчно земи и ресурси и ако местните жители са били достатъчно грамотни и осъзнаващи обвързаността със събитията на международната сцена.

През VII век кралството Регед запада и е заличено след особено брутален конфликт. Много вероятно е Trusty’s Hill да е опожарено от жителите му, които не са искали домът им да стане плячка за нашествениците.
Част от каменните основи, върху които са се издигали защитните стени на крепостта, са стопени от високата температура на пожарите. Това предполага, че огънят е горял с дни или седмици, за да се стигне до температури, способни да разтопят камъка. Учените предполагат, че дима и пламъците освен това са послужили като предупредителни сигнали, предупреждаващи населението наоколо за надвисналата заплаха.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...