19 октомври 2016 г.


Физици от Масачузетския технологичен института, работещи с токамака Alcator C-Mod, са успели да постигнат най-високото налягане на плазма за цялото време, откакто се извършват такива експерименти. За резултатите от разработката си учените съобщават по време на конференция на Международната агенция по атомна енергия, провеждаща се в Япония.

Токамак са ускорители, изградени на принципа на тороидална камера, в която се създават условията, необходими за протичането на управляем термоядрен синтез. Той е коренно противоположен от методите на традиционната атомна енергетика, при които протичат контролирани процеси на разпадане на тежки атоми с отделяне на топлина, която се използва за подгряване на вода и чрез парата се задвижват турбините на електрически генератори. При термоядрения синтез се случва обратното - синтезират се тежки елементи от по-леки. Но през последните 50 години физиците така и не успяват да достигнат до такъв термоядрен синтез, който да е приложим за създаването на енергетични източници.

Вътре в токамака атомите се сдържат от тороидално магнитно поле. Нагряват се до около сто милиона градуса, превръщайки се в плазма ("гореща супа" от протони и електрони). Когато частиците се сблъскват, протича сливането им в тежки атоми. Процесът се съпровожда с отделянето на големи количества енергия. За да се получи такава в значими количества, плазмата трябва да се поддържа в устойчиво състояние.

Учените са използвали изключително мощни магнитни полета, за да уплътнят "супата" от атоми. В резултат на това са постигнали безпрецедентното до този момент налягане от две атмосфери вътре в плазмата. Това налягане, макар и недостатъчно за да се поддържа устойчивостта ѝ, е рекордно и според специалистите е важна стъпка по пътя за създаване на енергетично изгодни термоядрени реактори.

Малко след края на експериментите Alcator C-Mod е разглобен. В бъдеще екипът ще използва Международният термоядрен експериментален реактор (ITER) във Франция, където ще продължи работата по овладяване на термоядрения синтез.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...