17 септември 2017 г.

Много от животинските видове умеят да използват маскировката, за да се слеят с обкръжаващата ги природа. От този тип представителите на фауната е и австралийска птица, която напълно може да се слее с дърво.

Една от правителствените екологични организации в Австралия, Parks Australia, разказва в сайта си за изследователска работа, която провеждат нейни учени. Проучвайки биоразнообразието в областта Neds Corner Station в югоизточната част на щата Виктория, специалистите са установили 100 вида птици.


И ако повечето пернати са лесни за забелязване, то да се види димният жабоуст козодой (Podargus strigoides), никак не е лесна работа. В този вид има три подвида птици, които се срещат из цяла Австралия и на остров Тасмания. Латинското название на вида е образовано от древногръцките корени strix — "сова" и eidos — "приличащ". Птицата наистина много често се оприличава със сова.

Димният жабоуст козодой на дължина достига до 35—53 см и може да тежат до 680 грама. Това е най-тежкият от видовете сред козодоеподобните (Caprimulgiformes). За разлика от совите, които ловят плячката си с лапи, козодоите ловуват с помощта на клюна си, затова и крайниците им не са толкова силни.

Друга характерна черта за димните жабоусти козодои е окраската на перата им, която им позволява напълно да се сливат в обкръжаващия ги пейзаж. Когато застане неподвижно на ствол на дърво, тази птица на практика е незабележима за наблюдателите, в това число и за любимите ѝ деликатеси - насекомите. За козодоя остава само да чака търпеливо и да щракне бързо с клюна си, докато наблизо прелети невнимателно насекомо.


На снимката, публикувана от австралийските биолози, са заснети два димни жабоусти козодоя, кацнали на прекършен ствол на дърво, дебнещи плячка.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...