20 август 2016 г.


Колаборацията LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment), която работи с Големия адронен колайдер (ГАК) в ЦЕРН, потвърждава откриването на пентакварките – частици, състоящи се от пет кварка. За двете разработки на учените, публикувани я списание Physical Review Letters, съобщава сайтът Physics.

В първото изследване авторите доказват, че наблюдаваните в експериментите от 2015 година реакции, когато за пръв път беше открит пентакварк, биха били невъзможни без съществуването на новата частица. Втората разработка разглежда алтернативен канал (път) за реакция, която също довежда до раждането на пентакварк.

През 2015 година беше засечен разпад на ламбда-барион – частица, съставена от три кварка – на J/ψ-мезон, протон и зареден каон. Пентакваркът възниква като междинно състояние в тази реакция. Впоследствие той се разпада на J/ψ-мезон, съставен от два кварка, и протон, обединяващ три кварка.

Статистическата значимост на откритието е девет стандартни отклонения. Във физиката на елементарните частици откритието се смята за действително, ако тази величина е не по-малка от пет стандартни отклонения.

LHCb е най-малкия от четирите основни детектора на ГАК. Предназначен е за изследване на асиметрията в материята и антиматерията при взаимодействията на b-кварки. LHCb представлява еднораменен спектрометър, който може да регистрира траекториите на частици с ъглово отклонение в диапазона от 15 до 300 милирадиана.

Големият адронен колайдер се намира в ЦЕРН, на границата между Франция и Швейцария. Той е най-големият в света ускорител на елементарни частици. През 2012 година специалистите от организацията съобщиха за откриването на частица със свойствата на бозона на Хигс. След това колайдерът беше спрян на 14 февруари 2013 година и след извършването на модернизации, беше стартиран отново през 2015 година.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...