24 юли 2016 г.


Британски астрономи са изчислили времето, което е необходимо от протопланетен диск, въртящ се около звезда, да се образува планета. Изследването на учените е публикувано на сайта arXiv.org.

За да изчислят времето за формиране на планета, учените определят периода, през който в протопланетния диск се появява празнината, в която после възниква протопланетата. Компютърният модел, който са създали астрофизиците (за моделиране на задача с N тела), взема под внимание известните от наблюденията данни и отчита няколко изходни параметъра.


Например, планета, която е десет хиляди пъти по-лека от Слънцето, се формира за около 300 000 орбитални периода около централната звезда. Общо взето, колкото по-голяма е масата на образуващата се планета, толкова по-бързо протича процеса, и обратно – съответно.

Данните от компютърните симулации после са сравнени с резултати от наблюденията на звезди с протопланетни дискове около тях. Например, около променливата звезда HR 8799, която разполага с един от най-масивните протопланетни дискове, са открити четири екзопланети. Данните от компютърното моделиране съвпадат напълно с реално наблюдаваните процеси, най-малко по отношение на най-леката от планетите в тази система.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...