16 юни 2016 г.

В Швеция е открит метеорит от “изчезнал вид” – подобни тела са падали на Земята преди около 500 милиона години. В наши дни такива обекти могат да бъдат открити само в изкопаемите.

Находката е направена в Швеция, в кариера за добив на варовик, който впоследствие се използва за направата на фаянсови плочки и изделия. През 2011 година сред варовиковите пластове е извлечен фрагмент от метеорит с диаметър около 8 см. С изследването и анализите му се заемат американски и шведски геодезисти. Наричат обекта с името Öst 65 (Österplana 065).

Както повечето метеорити, Öst 65 е от класа на хондритите. Този тип небесни тела съдържат сферични или елипсовидни образования със силикатен състав (хондри). Но в състава на конкретния обект са открити необичайни изотопи на кислород и хром. В статия, в която се разказва за резултатите от изследването, публикувана в списание Nature Communications, учените описват как “небесният гостенин” се е озовал на Земята.
Преди около 470 милиона години някъде в астероидния пояс между Марс и Юпитер се сблъскват два метеора. В резултат на колизията орбитата на единия е така променена, че след време той пада на Земята. Този тип обекти учените отнасят към класа “изчезнали” – метеоритите, падащи на планетата ни в наши дни са със съвсем друг състав.


“Изчезнали” метеорити биват откривани и днес, но изключително и само при добива на изкопаеми ресурси. Скалните масиви в шведската кариера, където е открит конкретния метеорит, се отнасят към геоложкия период Ордовик – комплекс от отлагания от палеозойската група. Ордовика започва преди 485,4 ± 1,9 милиона години и завършва преди 443,4 ± 1,5 милиона години.
Изследванията на обекти, донесени на Земята от космоса през онази далечна епоха, дават на учените информация за процесите, протичали някога в Слънчевата система.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...