11 април 2017 г.

След като в продължение на няколко години учените се бяха посветили на разчитане на генома на женските представители на измрелия вид на неандерталците, сега е ред на проучване на мъжката Y-хромозома на този проточовешки вид. Специалистите са установили, че при нея има много разлики, в сравнение с всички срещащи се при съвременните мъже Y-хромозоми.

Новото изследване не опровергава заключенията от предходни, според които са налице свидетелства, че съвременният човек и неандерталците са се кръстосвали на няколко пъти помежду си по време на почти 100 000-годишното съвместно съществуване на двата вида. Но точно ДНК от Y-хромозомата на мъж-неандерталец, живял преди 49 000 години в пещерата Ел Сидрон (Испания), не се среща при никой от съвременните мъже.

Изводът се съгласува с по-ранни научни разработки, които установиха, че въпреки, че у днешните европейци и азиатци се откриват между 1 и 3% наследена ДНК от кръстосване с неандерталци, частите от неандерталска ДНК просто липсват в Y-хромозомата. Това дава основание да се предположи, че самките на Homo sapiens и самците на неандерталците не са били напълно съвместими, и дори е възможно неандерталците да са имали проблем с производството на сперма.

Резултатите от новото изследване показват, че неандерталците от Ел Сидрон са притежавали мутации в три гена на имунната система, като един от тях е произвеждал антигени, способни да предизвикат реакция на отхвърляне от имунната система на бременна жена, който да доведе до абортиране на плодовете от мъжки пол, наследяващи тези гени. Известно е, че и при съвременния човек женският организъм понякога атакува плода, ако съществува някакъв вид генетична несъвместимост.

Така че, дори и неандерталците и представителите на нашия вид наистина да са се срещали многократно в продължение на няколко хилядолетия, вероятно не са били в състояние да произведат достатъчно по брой и здраво мъжко потомство, което също е ускорило отмирането на неандерталците.

Статията с резултатите от изследването си, учените са публикували в специализираното издание The American Journal of Human Genetics.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...