26 март 2020 г.

“Човекът е въже, опънато между животните и свръхчовека. Въже над бездна.”
Това е цитат от философския роман на Ницше “Тъй рече Заратустра. Книга за всички и за никого”. Вдъхновението за написването му великият философ черпи от личността на древноперсийския пророк Заратустра.

В Зороастризма 26 март се смята за деня, в който се ражда великият пророк и жрец Зороастър или Заратустра. Както във всяка религия и тук сведенията за Заратустра са размити и вероятно малко достоверни. Според една от версиите пророкът се ражда в град Балх в Бактрия – територия, която днес се намира в Афганистан. Другата популярна версия сочи за място на раждането му Радас, който някога се намирал на мястото на предградието Рей  на столицата на днешен Иран –Техеран. Спори се и за времето, през което живее, но най-вероятно става дума за времето между 660 – 580 г. пр.н.е. В традиционната пехлевийска (литературата, писана на средноперсийски език през III-X век) хронология се споменава, че Зартустра живее “258 години преди Искандар” (т.е. преди Александър Македонски). Това предполага, че се ражда около 660 г. пр.н.е.

Когато е 30-годишен Заратустра получава откровение. При първото от виденията му, докато е на брега на реката край родното си място, Заратустра се среща с фигура, “девет пъти по-висока от човек”. Това е Вогу Мано – главното божество от върховната триада в иранския пантеон на боговете. Архангелът Вогу Мано е превъплъщение на “благата мисъл”. По призива му Заратустра се освобождава от всичко земно, материално и тленно, а безплътната му душа се възнася при Ахура Мазда – върховният бог – който беседва със събралите се ангели.

Така се ражда Зороастризма – религия, проповядваща “благата вяра и почитането на Мъдрия”. Освен всичко друго, зороастризма се опитва да съчетава в себе си черти и на монотеизма, и на дуалистичните религиозни схващания. Пряко в нея не се проповядва монотеистичното виждане за един Бог, но подобно на авраамовите религии, тя се опитва да примири политеизма, подчинявайки го на култа към един, всемогъщ и всетворящ Създател.

Заратустра става първият и единствен голям пророк на религията, която в последствие ще приеме неговото име. Той донася на хората благата вяра и залага основите на нравственото развитие. В източниците се описва като идеалния свещеник, воин, животновъд, образцов глава на семейството и покровител на хората по цял свят. Проповедите му са изключително в посока високия морал, осъждащи насилието във всичките му форми. Възхвалява мирът, честността и съзидателния труд на човека, и се опитва да утвърждава вярата в Единния Бог (Ахура Мазда).Едновременно с това, в свещената за зороастризма книга “Авеста”, Заратустра е представен като реална историческа личност, на която са ѝ присъщи всички човешки слабости и пороци. Но личност, която ясно разделя доброто от злото и се опитва да води живот, утвърждаващ само доброто. Заратустра яростно критикува противниците си – жреците на старата арийска религия, които се покланят на религиозното обожаствяване на природните сили, и практикуват кървави жертвоприношения.

Смята се, че Заратустра загива по време на нахлуването на племена от Туран – скотовъди, населявали земите на север и североизток от Иран. Това се случва около 583-582 г. пр.н.е.

Заратустра полага началото на религиозна система, която оказва влияние на почти всички по-късно развили се религии. Посредством юдаизма, например, много от философските идеи на зороастризма попадат сред доктрините на съвременното християнство. В чисто философско отношение зороастризма е още по-влиятелен – още от времената на Платон схващанията за добро и зло са поставени в основата на класическите гръцки търсения във философските дебри.

В по-ново време, великият немски философ Фридрих Ницше също е вдъхновен от Заратустра, за да напише философския си роман “Тъй рече Заратустра”. До колко е влиятелна творбата на Ницше може да се съди по любопитния факт, че по време на първата световна война немските войници вземали със себе си две книги – Библия и “Тъй рече Заратустра”. Идеологията на Ницше, проповядва стремежа към постигането на свръхчовека, и това е в голяма услуга на Третия райх. Екземпляр от “Тъй рече Заратустра”, заедно с “Майн Кампф” на Хитлер и “Митът на двадесети век” на Розенберг са поставени в гроба на президента Хиденбург. Иронията се състои в това, че самото творчество на Ницше няма абсолютно никакво отношение към национал-социализма. В трактата на философа се говори за човекът, стремящ се към самодостатъчност – коренно противоположно схващане от идеологията на Третия райх.От своя страна, творбата на Ницше става вдъхновение за Рихард Щраус, който пише симфоничната поема “Тъй рече Заратустра” през 1896 година. Вероятно точно с музиката на Щраус човек може да усети онова, което проповядва Заратустра – стремежът към доброто, заложен във всеки от нас.-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...