6 март 2016 г.

Изучаването на древни погребения ни дава представа как са отдавали почит на починалите нашите предци. Артефактите, откривани в погребенията, хвърлят светлина върху вярванията на древните хора за задгробния живот.

Разкопките и артефактите, открити през 2013 година в некропол край Витлеем предоставят на учените нови данни за цивилизацията, населявала тези места преди около 4000 години. Находката от 2013 година става, след началото на изкопни работи за изграждането на нов индустриален парк край Витлеем. На мястото, предвидено за индустриална зона, е открит древен некропол, в който има над 100 гробници. Учените започват веднага проучване, за да съберат колкото се може повече информация за античните хора, населявали района.

Според Лоренцо Нигро от Sapienza University в Рим, археолозите успяват да убедят инвеститора в необходимостта дейностите по изграждането на индустриалната зона да бъдат замразени в частта, където се намират древните гробници. Некрополът се простира на площ около 3 хектара.

През 2014 година учени, спонсорирани от Министерството на туризма и античността на Палестина започват разкопки на мястото, наречено Khalet al-Jam'a. Откриват над 100 гробници. Година по-късно екип от италиански и палестински археолози извършва детайлно проучване и планира бъдещите разкопки, а целта  е да бъдат разкрити колкото е възможно повече от артефактите в древния некропол.

Датирането на некропола от преди 4000 години го поставя в диапазона на средната Бронзова епоха и началото на Желязната епоха. Според Нигро, некрополът се е намирал близо до древните търговски пътища, което предполага, че в него са погребвани представители на относително заможна общност – нещо, което се потвърждава и от откритите в гробниците артефакти.

Нигро обяснява, че типичните за погребенията предмети, открити в погребенията, включват фрагменти от изящни каринативни чаши, малки чаши с изведен навън ръб  и дръжки, маслени лампи, големи и добре изработени Ханаански кани с две или четири дръжки, както и бронзови ножове и върхове за копия. Нигро изказва предположението, че градът е преживял някаква криза, което довежда до прекратяване на погребенията около 650 г. пр.н.е. Не е ясно каква точно криза може да е предизвикала западането на града, но е добре известно, че по това време Асирийското и Вавилонското царства превземат тези земи.

Една от интересните находки е гробница, в която са открити египетски скарабеи, отнасящи се към 13-тата династия на Египет (1802 г. пр.н.е. - 1640 г, пр.н.е.). Това не е изненадващо, тъй като египтяните постоянно присъстват по тези места – търговските и военните им интереси са оказали влияние на района. Но предположението на археолозите е, че откритите в гробницата скарабеи всъщност са местна изработка.

Скарабеите са най-важните от египетските амулети, които по своята символика за древните египтяни са равностойни на кръста за християните. Поставянето им в гробницата е като “застраховка” за безопасното пътуване на починалия в задгробния живот. Един от скарабеите от Khalet al-Jam’a е украсен с йероглифи, друг пък е декориран с поредица от окръжности.

Сред другите интересни находки са гробница, в която са положени останките на мъж, жена и малко дете, а до тях са открити бронзови ками и останки от керамични съдове. В друга гробница са намерени останките на мъж, изпратен в последния му път с керамична маслена лампа в ръце.

Проучванията на находките от Khalet al-Jam’a продължават и учените се надяват да разберат още нови неща за живота и схващанията на древните местни жители за задгробния живот.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...