8 януари 2022 г.


В дневника си за 8 януари 1851 година френският физик Жан Бернар Леон Фуко описва своя експеримент, чрез който получава нагледно доказателство за въртенето на Земята. “Апаратурата”, която сам конструира, представлява махало – 5-килограмова медна топка, окачена за тавана на кабинета му на двуметрова корда. След като разлюлява махалото, Фуко наблюдава как се променя плоскостта, в която то се люлее. Понеже за това отместване няма никаква причина, физикът достига до извода, че наблюдаваната промяна на плоскостта на люлеене не е нищо друго, а нагледно доказателство за въртенето на Земята и въздействието на ускорението, породено от това въртене, върху махалото.

Жан Бернар Леон Фуко
В два часа през нощта Фуко описва в работния си дневник какво е наблюдавал. След почти един месец, на 3 февруари, ученият кани академиците от Парижката обсерватория и им демонстрира прибора си, който в последствие ще бъде наречен “махало на Фуко”. 

Махалото е поставено в парижкия Пантеон. За тавана е закрепена стоманена нишка с дължина 67 метра, за която е закачена метална топка с тегло 28 килограма. Закрепването на махалото му позволява да се люлее във всички посоки. За металната сфера е закрепено тънко метално острие, а под точката на закрепване на махалото е очертана с пясък окръжност с диаметър шест метра. Целта е металното острие да оставя следа върху пясъчната окръжност след всеки мах на махалото. За да се избегне всякакво влияние при пускането на махалото, засилването му е “автоматизирано” – завързват го в изходна позиция и после прегарят държащото го въже.

При тази дължина на окачването периодът на люлеене на махалото е 16,4 секунди. При всеки следващ мах се наблюдава отклонение спрямо предходната позиция при пресичането на пясъчната окръжност. Отместването всеки път е около 3 милиметра, а за един час плоскостта на люлеене на махалото се завърта на повече от 11° по часовниковата стрелка. 
Махалото на Фуко в парижкия Пантеон
Този експеримент влиза в историята на науката като първия, който нагледно доказва правотата на хипотезата, че Земята се върти.

Година по-късно, през 1852 година, Жан Бернар Леон Фуко конструира и първия жироскоп.

-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...