22 декември 2015 г.

Докато продължава с вземането на проби от склоновете на планината Шарп, в центъра на кратера Гейл, марсоходът през последните седем месеца е установил много по-високо съдържание на силициев диоксид, отколкото при предишните проби от скалите на Червената планета.

На Земята силициевият диоксид се среща в кварца и другите силикати, но съдържанието му в по-дълбоките почвени слоеве на планината Шарп достига до 90%, което е голяма загадка за учените.

Рекордната концентрация от кристализирал силициев диоксид може да се обясни или с неутрализацията на други минерали, или с “доставянето” му на Марс от космоса. При всички случаи обаче, процесите трябва да са протичали във водна среда.

Водата с ниски нива на киселинност не би могла да взаимодейства със силициевия диоксид, но е довела до неутрализирането на другите минерали от скалите, а в неутрална или основна среда силициевият диоксид се е отложил от разтвора.

Едновременно с това, по време на поредното вземане на проби от почвата, Curiosity неочаквано открива в областта Бъкскин минерала, известен като тридимит (една от полиморфните форми на силициевия диоксид). На Земята той се среща извънредно рядко и се образува при висока температура в магмени или метаморфни скали.

Наличието на Марс на тридимит може да подсказва, че магмата на планетата в далечното й минало, е била с различен състав през различните периоди от време. Тепърва предстои учените да намерят обяснение и на този загадъчен факт.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...