1 декември 2017 г.

Социолози  са извършили експеримент, в който участват над 2000 души, и чиято цел е да се докаже (или отхвърли) тезата, че в страните и районите с по-високо ниво на икономическо неравенство, богатите хора по-малко помагат на околните.

Смята се, че хората с по-високи доходи по-малко са склонни да проявяват щедрост, отколкото онези, които не са дотолкова обезпечени материално. Тази теза частично е опровергана от социолозите Стефан Коте, Джулиан Хаус от Училището по мениджмънт “Ротман” към Университета в Торонто, Канада и Роб Уилър от катедрата по социология в Станфордския университет, САЩ. Те провеждат социологичен експеримент, в който участват 2202 души. Целта е да се определи каква е връзката между нивото на благосъстояние и алчността на участващите в експеримента.

Участниците с високо материално обезпечение от държави и региони, в които социално-икономическото неравенство е факт, наистина се проявяват като алчни егоисти и скръндзи, за разлика от онези, които са с по-скромни доходи. Социолозите достигат до извода, че върху формирането на личността на човек и неговите качества, влияние оказва неравномерното разпределение на ресурсите.
Иначе казано, човек не се ражда алчен; променя се под въздействие на средата, в която живее.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...