2 септември 2015 г.

Специалисти от Центъра по обществено здраве към Колумбийския университет са открили, че най-сложна и съпроводена с най-много нерви е работата на мениджърите от средните нива на административната йерархия. За разлика от обикновените служители и работници от една страна и топ-мениджърите от друга, средните нива ръководители по-често изпадат в депресии и са с повишена тревожност.

Изводите на медиците са на база проведен експеримент. В продължение на една година са наблюдавали промяната в здравословното състояние на 22 000 доброволци, всеки от които е на възраст над 18 години и работи на пълно работно време. Участниците са разделени на три групи. В първата са включени предприемачи и топ-мениджъри, във втората група са ръководителите на отдели, в третата – обикновените служители в компании и държавна администрация.

Оказва се, че 18% от мениджърите и ръководителите от средната част на административната йерархия проявяват симптоми на депресия. Сред обикновените работници този показател е на ниво 12%, а сред големите “акули” и собствениците на фирми показателят е още по-нисък – 11%. Учените стигат до заключението, че това разпределение е закономерно, като се вземе предвид, че представителите на средното ниво ръководни кадри повече от останалите усещат отговорностите на работата си и по-често се сблъскват с конфликтни ситуации.

На тях се пада да играят ролята на свързващо звено между висшето ръководство и подчинените работници. Честото несъгласие, което обикновените служители изказват спрямо решенията на топ-мениджмънта е нещо, с което точно средното ниво ръководители трябва да се справя, за да изглади недоволството, възникващо и в двете страни. Рано или късно всичко това води до силни стресови натрупвания, а не рядко и до пълни нервни сривове.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...