15 септември 2021 г.

“Трябва да признаем, че на практика всички хора по света споделят стремежа и настояването за демокрация. Демокрацията едновременно е и цел, и необходимото средство, за да се гарантира развитието на цялото човечество”. Думите са на Генералния секретар на ООН Пан Ки-мун.

С решение на Генералната асамблея на ООН през 2007 година (резолюция A/RES/62/7) 15 септември е обявен за Международен ден на демокрацията (International Day of Democracy). Дата е избрана по повод годишнината от провеждането на Международната конференция на новите и възстановените демокрации, провела се на този ден през 1988 година. ООН предлага на държавите, както и на регионалните, междуправителствени и неправителствени организации да приемат новия празник, като повод да се фокусира вниманието върху състоянието на демократичните процеси в света.

Думата “демокрация” произлиза от две гръцки думи, обозначаващи “народ” и “власт”, и традиционно се превежда като “власт на народа”. В  Oxford English Dictionary демокрацията е дефинирана като “система на държавно управление, при която населението на държавата (или полиса)… е ангажирано в определяне и избора на провежданата политика, обикновено чрез упражняване на избирателно право, с което се делегират представителни права на хора, които да представляват волята на избирателите в парламент или други сходни събрания”. Демокрацията се основава на свободното изразяване на волята на гражданите и е неразривно свързана с върховенството на закона, равнопоставеността на всички обществени прослойки и защитата на основните човешки права. В съвременните общества демокрацията е разглеждана като универсална ценност и съвкупност от принципи.

В съответствие с Устава си, Организацията на обединените нации осъществява дейност в подкрепа на правителствата, стремящи се да укрепят демократичните процеси в отделните държави, но само по изрична молба на всяка отделна държава, членка на ООН.

-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...