25 август 2015 г.

В новозеландската вулканична зона Таупо са открити големи концентрации на злато и сребро. Благородните метали са разтворени в геотермални води в два участъка: Ротакава и Мокаи.

Изследването е на геофизици от САЩ и Нова Зеландия. Те анализират образци от скалните стени на геотермалните кладенци и концентрацията на метали във водата. Резултатите показват, че в някои случай тя надхвърля 20 части на милиард за златото и 2000 части на милиард за среброто.

Металите попадат в подгряваната от магмата вода и се отмиват на повърхността, отлагайки се в различни скални пластове. Открити са общо шест “водни жили”, от които могат да се добиват до 70 килограма злато и 7,5 тона сребро на година. Учените предполагат, че в други геотермални извори в Таупо може да се съдържат десетки тонове злато, но там концентрацията на метала в утаечните скали е твърде малка – до един милиграм на килограм.

Вулканичната област Таупо се намира на Северния остров в Нова Зеландия. Преди около 26 000 години Туапо изригва, като учените оценяват това изригване с 8 бала. Известното като “изригването Оруануи” се смята за най-голямото през последните 70 000 години. Анализът на вулканични материали е довел до това, че специалистите разделят цялото изригване на десет етапа. В ранните му фази се е формирала гигантска калдера, а разширението й завършва в последния етап.
Днес калдерата на Таупо частично е залята от езеро, което носи същото име. Последното значимо изригване на вулкана (от 7 степен по скалата VEI) е около 180 година. От тогава Таупо от време на време проявява признаци на вулканична активност.

Изследователите отбелязват, че в момента откритието им не може да намери практическа реализация. Първо трябва да се разработи технология за ефективен и безопасен добив на полезните изкопаеми от вулканичната зона. Езерото Таупо е един от най-големите пресноводни басейни в региона и всякакъв вид промишлена дейност може да наруши екологичния баланс, както и да изгони многобройните туристи, посещаващи мястото, за да разгледат красотите му.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...