11 август 2015 г.

Следи от различни смеси за пушене  са открити по фрагменти от глинени лули, открити в градината на Уилям Шекспир в Стратфорд на Ейвън.

Палеонтолози от Университета на Витватерсранд (Република Южна Африка), които проучват глинените фрагменти от преди 400 години, използват най-съвременните технологии, прилагани в криминалистиката.

Химическият анализ на 24 парчета от лули, показва, че на осем от образците са се запазили следи от канабис, на един от фрагментите – от никотин, а на два други има следи от перуански кокаин, получен от листа на кока.

Данните от тези химични анализи са пряко доказателство, че в края на XVI – началото на XVII век в Европа са пушели най-различни смеси.

Вероятно литературните анализи, съпоставени с получените данни от това изследване, ще хвърлят нова светлина към разбирането на Шекспир и неговите съвременници, отбелязват авторите на проучването.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...