2 юни 2015 г.

През 1984 година американският учен-политолог Джеймс Флин за пръв път публикува изследва, според което нивото на IQ на американците се повишава непрекъснато. Този ефект е наречен в негова чест и много дълго време остава загадка за научната общност.

Сега изследователи от Виенския университет анализират резултати от тестове за нивото на интелигентност, положени от почти 4 милиона изпитвани, представляващи 31 страни. Тестовете са провеждани между 1909 и 2013 година. Учените откриват, че показателите за нивото на IQ през последният век непрекъснато растат със среден темп от 3 пункта на всеки 10 години.

На база получените данни учените определят потенциалните причини за възникването на “ефекта на Флин”: подобреното хранене, по-добрата хигиена, достъпността до медицински услуги, която води до по-доброто развитие на децата, повишените нива на образование.

Анализирайки данните, според които IQ нивата са се повишили с 30 пункта за последните 104 години, учените стигат до извода, че най-вероятно не става дума за повишаване на когнитивните способности. Според специалистите, нивото на IQ  нараства за сметка на подобренията в определени навици. “Човек, полагащ IQ  тест с резултат от 100 точки в началото на ХХ век, е имал коренно различни потребности, спрямо някой от съвременните хора, демонстриращ IQ на ниво 70 точки”, подчертават изследователите. По този начин, средното ниво на IQ, вероятно, се е повишило за сметка на увеличената специализация и подобрените стратегии на хората, изпълняващи тестове за интелигентност.

Интересното е, че нарастването на IQ не е линейно. Това означава, че през различните периоди по-голям ръст е бил последван от по-малък. Например, по време на Втората световна война нарастването на IQ очаквано е по-малко. Въпреки че тенденцията за увеличаване на средния показател на IQ се запазва, през последните десетилетия се наблюдава забавяне в ръста. Това може да означава, че благоприятното влияние на факторите за увеличаване на този показател са достигнали максимума си и че в близко бъдеще може да се очаква окончателното спиране на повишаването.

В също време, по данни на норвежки изследователи, нивото на IQ при ученици, тръгнали година по-рано на училище, е по-високо от това на връстниците им, която косвено потвърждава данните на австрийските им колеги за влиянието на нивото на образование върху коефициента за интелигентност. В Бразилия пък, учени установяват, че децата, кърмени по-продължително време, са с по-висок IQ.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...