20 август 2019 г.


Данните от международно допитване, организирано от YouGov, на тема кой е най-предпочитаният цвят, сочат, че жителите на Земята харесват най-много синьото. Този цвят е най-популярен в 10 държави на планетата, намиращи се на 4 от континентите.

Най-много почитатели синият цвят има във Великобритания (33%), а най-малко – в Индонезия (23%). И въпреки това, всеки от участвалите в допитването е давал на синьото между 8 и 18 точки повече от който и да е друг цвят. Интересното е, че синият цвят е “победител” дори в страни като Китай, където червеното, жълтото и зеленото са смятани за цветове на щастието и благополучието. Макар че в китайския език едва от скоро има различни думи за разделяне на синьото от зеленото.

Второто място в рейтинга в различните страни по света се пада на различни цветове. Например, в Тайланд, САЩ и Китай след синьото най-много привърженици събира зеленият цвят. В Индонезия, Сингапур, Германия и Великобритания — червеният. В Хонконг – пурпурния. В Малайзия и Австралия второто място си поделят червеното и пурпурното.

В анкетата са открити и различия по демографски признак. Например, в САЩ синьото е по-популярното сред мъжете, отколкото сред жените (40% срещу 24%). Съща е ситуацията и във Великобритания (40% срещу 27%), но при това жените все пак са склонни по-често да предпочетат синьото пред останалите цветове.Розовият цвят, съвсем очаквано, печели повече дамски гласове, отколкото мъжки, но дори и жените му отдават предпочитанията си само в 10–13% от случаите, а и цветът не им е по-любим, отколкото червения, пурпурния или зеленият.

Синият цвят обаче доминира във всички възрастови групи.

В същото време, наскоро беше обнародвано изследване на учен от Швеция, в което се изследва кой е най-популярният в живописта цвят. В продължение на векове в европейската живопис преобладаващ е оранжевият и едва през ХХ век синьото започва да печели позиции, сочат данните от проучването.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...