9 юни 2015 г.

Месецът, през който сме родени, е свързан с рисковете да развием някакво заболяване. Днес това вече не е просто предположение на отделни специалисти, а научно доказан факт. Със сезонът, когато сме родени, са свързани 55 болести. Най-нисък да се разболеят то тях имат хората, родени през месец май, а най-висок – през октомври. Това са данните, получени от учени от Колумбийския университет. Използвали са специален алгоритъм, който им позволява да се изчисли връзката между рождения месец и рискът от разболяване, като са сравнили разчетените стойности с медицинските бази данни на Ню Йорк.

Изследователите са анализирали данните за 1688 заболявания, датата на раждане и историята на заболяванията на 1,7 милиона пациенти, лекували се в презвитерианската болница в Ню Йорк за времето между 1985 и 2013 година. Изследването отхвърля 1600 от заболяванията и потвърждава 39 от болестите, които са в пряка връзка с месеца на раждане. Учените са открили и 16 нови свързани по този начин болести, 9 от които са сърдечно съдови заболявания, причиняващи повечето от смъртните случаи в САЩ. За да проверят дали тези връзки не възникват случайно, изследователите използват статистически тестове.

Оказва се, че хората, родени през март са с най-висок риск да развият т.нар. предсърдна фибрилация,  застойна сърдечна недостатъчност и дисфункция на митралния клапан. Предходно изследване на австрийски и датски учени покава, че родените между март и юни най-често развиват сърдечни заболявания и продължителността на живота им е по-кратка.

“Не бива обаче много да се вълнувате от тези резултати. Въпреки че съществува връзка между развиването на дадени заболявания и месеца на раждане, то той не е толкова голям. По-важни променливи в здравословния ни план са начинът ни на живот и хранене, както и физическата активност”, подчертава един от авторите на изследването Николас Татонети.

Новите данни се съгласуват с получени в предишни изследвания. Например, екипът на Татонети е установил, че рискът от развиване на астма е по-голяма при децата, родени през юли и октомври. По-рано датски изследователи получават резултати, според които най-голям е рискът за развиване на астма през май и август, когато в Дания слънчевата активност е почти същата като в Ню Йорк през юли и октомври.

Що се отнася до Синдрома на дефицит на внимание и хиперактивност (СДВХ или на английски ADHD), то по данни на учените от Колумбийския университет, заболяването се развива най-често при родени през ноември. Сходни са резултатите от изследване на шведски учени.
Изследователите от Колумбийския университет планират да проведат подобно изследване и с бази данни на други региони от САЩ и света, за да проследят как сезонът и факторите на средата, в които се раждаме, могат да повлияят на бъдещето ни. Надяват се и да намерят причините за диспропорциите, които се наблюдават в развиваните заболявания в зависимост от месеца на раждане.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...