13 май 2015 г.

Физици съобщават, че в атмосферата на Земята са открили антиматерия. Според изчисленията на учените, размерът на буреносен облак, в който е отчетено "наличието"  на антиматерия, достига два километра в диаметър. Съобщението е публикувано в сайта Nature.

Антиматерията физиците установяват по анихилацията – реакцията между материя (в случая – електрони) и антиматерия (антиелектрони или както се наричат – позитрони), в резултат на която се наблюдава гама-излъчване.

Учените са достигнали до този извод, след като детайлно изучават и анализират данни, получени на 21 август 2009 година, когато самолет Gulfstream V извършва радиолакционно наблюдение на крайбрежието на щата Джорджия. По време на полета самолетът попада в буреносен облак, а детекторите на борда му отчитат три пика на гама-излъчване с енергийно ниво от 511 килоелектрон волта.

Всеки от пиковете е с продължителност около 1/5 част от секундата и е съпътстван от други сигнали с по-ниска енергийна стойност. След анализ на данните, учените установяват, че самолетът се е озовал в облак от антиматерия, размерите на който са изчислени по-късно от специалисти.

Експертите смятат, че атмосферната активност, в частност – електрическите разряди на мълниите, не са способни да произведат излъчване с толкова висока енергия.  Най-приемливото обяснение според физиците е, че Gulfstream V е прелетял през облак с позитрони.

Като цяло много експерти са съгласни, че пиковете, отчетени от приборите на самолета, са възникнали вследствие на анихилация на материя и антиматерия. Но са предпазливи в оценките си относно размерите на облака. Физикът Джаспър Кирбки от ЦЕРН, който се занимава с разследване на “случката”, предполага, че размерите на облака трябва да са много по-малки.

Руски учени, също запознати с феномена, изказват сходно мнение, като предполагат, че позитроните и електроните са анихилирали в непосредствена близост до самолета, вероятно някъде по крилото му. Самото възникване на античастиците учените обясняват с натрупването на заряди върху крилото и възникването на интензивни електрически полета, които довеждат до раждането на позитрони.

Учените смятат да продължат изследванията върху наблюдавания атмосферен ефект. За целта изпращат в зони на гръмотевични облаци въздушни балони със специализирана апаратура. Освен това се планира в изследванията да се включи и специално преоборудван и защитен щурмови самолет Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...