26 май 2015 г.

По време на изкопни работи за нова канализация в Йерусалим са открити останки от древен акведукт, който дълго време е бил основен източник за снабдяване с вода на стария град.

Древното съоръжение е изградено по време на династията на хасмонеите преди повече от 2000 години, за да снабдява Йерусалим с прясна вода. Акведуктът е част от сложната система, носеща вода в града, който често е страдал от недостига й, заради сушите в района.

Части от старата система за водоподаване в Йерусалим остава действаща до преди около 100 години, когато постепенно е заменена от нови съоръжения и помнпени станции.

Новооткритият акведукт е в района на арабския квартал в Източен Йерусалим. Започвал е от извора Ейтам, който се намирал в близост до басейните на Соломон – три големи резервоара на юг от Витлеем, които са били основна част от водоснабдителната система на града. Акведуктът е бил с дължина от над 20 километра.

Ръководителят на екипа археолози, провеждащи разкопките – Яков Билиг подчертава, че въпреки голямата си дължина, акведуктът е много разумно построен. Водата тече по много слаб наклон с денивелация само от 1 метър на километър.
В началото водата е подавана по открит канал. Преди около 500 години, когато градът е под управление на Османската империя, в канала са положени тръби от теракота, за да се подава по-чиста вода към града.

Акведуктът е преминавал под град Витлеем, преминава през няколко квартала на Йерусалим и завършва при Храмовия хълм.
Разкритата в квартала Ум таба част от акведукта се консервира, за да може да се запази за бъдещите поколения. Археолозите работят по разкриването на нови участъци от древната водоснабдителна система, които да бъдат направени достъпни за разглеждане от туристите.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...