26 март 2015 г.


Дъгата се образува вследствие на пречупването и отражението на слънчевата светлина в миниатюрни капки вода, които “висят” във въздуха.

С приближаването до земната повърхност дъгата се губи, защото или водните капки във въздуха намаляват, или нещо препречва пътя на слънчевата светлина.

Обаче, ако се издигнете във въздуха, ще видите и ниските части на дъгата. При идеални условия може дори да се види как дъгата се затваря в една крива, описваща окръжност около точка, диаметрално противоположна на положението на Слънцето.

Такива условия обаче се случват много рядко. И все пак, отговорът на въпроса, дали дъгата има начало и край е категоричен – не, няма.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...