9 август 2019 г.


Все още на науката е известно съвсем малко за неолитната история на Египет. А това са хората, които са дали тласъка, от който се развива следващата цивилизация на фараоните и грандиозните пирамиди, които днес са известни на всички по света. Много често обекти от каменната епоха остават скрити, защото се намират или под бивши терени, заливани от Нил или са в отдалечените пустинни райони.

Международен екип от учени съобщава, че е открил некрополи, които датират от периода на древна култура, развила се в либийската пустиня; от тази култура тръгва възхода на Древен Египет. Съобщение за находките е публикувано в списание African Archaeological Review.

За огромна част от хората доелинистичният Египет се асоциира изключително с фараоните и пирамидите от династичния период. Но преди това е съществувала неолитна култура, от която се е развила цивилизацията по течението на река Нил.


Участниците в международен екип в рамките на проекта Combined Prehistoric Expedition, с разрешението на Върховния съвет по античността на Египет, се фокусират върху изследване на некрополи, датиращи от последната фаза на неолита (4600 – 4000 г. пр.н.е.), която от своя страна се развива върху постиженията на културите от късния неолит (5500 – 4650 г. пр.н.е.). Обектите се намират край бреговете на изчезнало езеро, съществувало сезонно в праисторически времена, а днес теренът е близо до местност, наричана Гемел Рамла.


В научната публикация изследователите дават важни сведения за загадъчния начин на живот на тези древни народи. В онази епоха климатът в пустинния днес регион е бил по-влажен, което е давало възможност древните земеделци да се заселят в района. Културата им е характерна освен със земеделските занимания, така също и с отглеждането на добитък и създаването на мегалитни структури, светилища и дори календарни кръгове, подобни на Стоунхендж.През последната фаза на неолита хората, населяващи този регион, започват да погребват мъртвите си в „официални“ гробища. Откритите скелети позволяват да се научи много за здравословното им състояние приживе, родствените им връзки, хранителния режим и дори за психологическите им преживявания.


Между 2001 и 2003 година археолози разкопават три такива некропола. Открити са общо 68 скелета и множество артефакти, положени в погребенията: сложни козметични инструменти за жените, каменни оръжия за мъжете, както и декорирани керамични съдове, черупки от морски мекотели, украшения, изработени от камък и черупки от яйца на щраус. Учените установяват, че при тези хора детската смъртност е била на много ниски равнища, отличавали са се със сравнително висок ръст и относително продължителен живот (40 – 50 години).

В периода между 2009 и 2016 година са открити още два некропола, където са намерени 130 скелета и малко на брой артефакти. Според анализите, хората в тези погребения са живеели значително по-кратко и популацията им е с високи нива на детска смъртност.


В търсене на обяснение за причините за огромните различия в некрополите, изследователите оформят поредица от хипотези. Например, възможно е някои от некрополите да са предназначени за погребения само на хора с висок социален статус, докато другите да са за „работническата класа“. Това би означавало, че е налице най-ранното доказателство за класовото разслоение в Египет, твърдят експертите.Такива индикатори, разглеждани заедно в контекста на иновативната технологична и церемониална архитектура, като календарните кръгове и светилищата, предполагат, че при тези общности нивото на усъвършенстване далеч надхвърля това при обикновените пастири, отглеждащи овце и кози за прехраната си.

Находките са забележителни, твърдят експертите и могат да се разглеждат като основата за онова, което ще се появи впоследствие в Египет на фараонските династии.


-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...