8 май 2018 г.


Често в разказите на свидетели на земетресения се споменава странното поведение на животни – че преди земетресението те са неспокойни или се опитват да излязат от дома, ако са домашни любимци. Някои описват и поведението на диви животни, особено такива, които живеят в хралупи и как ги напускат, все едно предусещат бъдещото бедствие.

За подобни твърдения може да има логични причини: известно е, че преди земетресение по земята се разпространяват характерни слаби вибрации, предшестващи основните силни трусове. Възможно е животните да са способни да усещат точно тези слаби вибрации.

Обаче, едно са разказите на свидетели, друго – научните факти. Изследователи от Немския център за изследвания на Земята са анализирали над 700 свидетелски съобщения за поведението на животни и земетресения. Сред споменатите в разказите животни са представители на 130 вида (насекоми, птици, риби и животни – най-вече крави, кучета и котки). Земетресенията, за които се отнасят тези разкази, са общо 160 на брой. Изследователите се интересуват от всякакъв вид поведение, което би могло да се определи като странно; например, в едно от съобщенията се разказва за тигър, който преди земетресението изпаднал в депресивно състояние.

Но въпреки изобилието от „животински предсказания“, от научна гледна точка преобладаващата част от тях се оказват доста съмнителни. И нещата не опират до това, че хората, които са съобщили за странното им поведение преднамерено са лъгали; не, нищо такова няма, те просто зле са наблюдавали.


За да си сигурен, че едно животно наистина се държи странно, трябва да сравняваш поведението му с нормалното; трябва да се сравнява как животното или птицата се държат дълго преди земетресението, непосредствено преди него и след труса. Да речем, в случая с депресирания тигър, трябва да сме сигурни, че депресията му е започнала точно преди земетресението и е отшумяла след него.

Учените подчертават, че в повечето случаи не е съвсем ясно, дали поведението на животното се различава с нещо странно точно във връзка с приближаващо се земетресение, или животното се държи по-различно поради някакви други причини.

От друга страна, времето и местата на наблюдаваните странности съвпадат с разпространяването на онези слаби вибрации, предшестващи основните трусове. Затова, както пишат авторите в статия за Bulletin of the Seismological Society of America, не бива напълно да се отрича връзката между странното поведение на животните и земетресението: най-малкото, в някои случаи животните са можели да усетят вибрациите и да проявят безпокойството си пред наблюдателите. Тоест, наистина има някакъв феномен, но той следва да бъде проучен по-задълбочено.

Не е изключено, че сеизмолози и зоолози най-после ще успеят да внесат яснота по въпроса, защото е наистина интересно да се знае, какви животни са способни по-точно да предвидят земетресения, кои са по-нечувствителни и дали в поведението, с което животинките ни предупреждават за предстоящо бедствие, има някакви общи признаци.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...